מסיימי בית הספר

 

מסיימי בית הספר (2)1953 -2016
 

 מסיימי בית הספר בבית השיטה 1953-2011
אלון
 
מחזור 1 – "אלון" – 1953
 מחנך: עזריה אלון 
אבן-נור-גדרון תמר מטפלת:  
אבן-נור אמנוןגת-ויינשטיין אמישיפרבר אליעזר
אגוזי-שושני ניצהוייסברג-ירבעם מיכאלפרג יוסוף
אלבלק חנוךוסרמן-גדיש צילהפרוינד-נבו אלכס
ארייך-רז דרורהחרמוני-טל חנהקלר-ישורון צבי
בארי-חולתי נעמיישראלי-רביב שולהקלרמן-קליינשטיין רותי
בן-נון אסףמיינרט-גבריאל נורית שרגא יעקב
בצלאל אהרוןסוויד יהושע(כופכף)רפאלי יעקב
סה"כ     22    בוגרים

 

אורן
 
מחזור 2 – "אורן" – 1954
 מחנך:מנחם אורן 
 מטפלת:שרקה כהן ניסן דוד
ארגוב דןכהן-מרוז רחלרוזנבלום-מרוז מוני
בארי עובדנאמן עמוסרימון משה
בוגייביץ' דודסוקולוביץ' דבשטיין-שוויצר עידית
בלכר אליפלדמן גדעוןשכטר משה
בניאן חייםצוקר-דך לאהשרון יובל
דוויק אברהםקליינמן-עפרוני שולהשריג רן
ישראלי דבקליינמן עמנואל כהנוביץ זיוה
סה"כ     23     בוגרים
זית
 

 

מחזור 3 – "זית" – 1955
מחנך:מחנך:רפי מיזלס 
מטפלת:מטפלת: 
אזוויליוס שמעוןליבני אליהופרדו יוסף
בלנק טובהמייטרמן-מיתר צביצ'רנוביצקי אמנון
הוכמן יהושעסלומון לויהרפז- קירשנר- חנה
וילנד נוריתעכו יצחקרימון יגאל
וינקלר אבנרעמרני רפאלשליט מרים
יחיאלי גדפרידלנדר-ברקן רינהתמיר יוחנן
 
סה"כ     18     בוגרים
להבה
 

 

מחזור 4 – "להבה" – 1956
 מחנך: שרה סקורניק,אברהם הקש 
 מטפלת:  
אבישי ישידגני-שטיין ברכהפרייברג-פרבר גליה
אילת ראובןויינשטיין-כהן עדנהפרגר יששכר
אסף אמירחלפון-אלבלק שולהפרדרבר אפרים
ארמן-ארם אהודטלה-פן רחלקלינמן יוסף
בן-נון-שחר לאהיד-שלום אלוןשניטליך-תמיר שרקה
גלבוע אליעזרכרמי אורישונרי נתן
גלוחוי חייםשושני-מלמד עפרהשטיין נחמן
פנחסוביץ' מרדכי  
סה"כ     22    בוגרים

 

נמלה+דרורים
 
מחזור 5 – "נמלה+דרורים" – 1957
 מחנך:רפי מיזלס 
 מטפלת: 
אדרי מזלחליבה מאירעמר אברהם
אורי-שטורמן-בונה חיהחלפון ניסיםפיינה אברהם
אליעזר יוסףחקו חייםפרדרבר צבי
משעלי רחלטל-ארם דינהקורמן-קורן פיני
ארגוב-מרקוס עדהכהן אילןקריסטלר-פרג מאירה
ביקלס-כהן עזהכרמלי דליהרביע יחזקאל
גופר-שטרן דפנהלוי חייםשולמי-בניאן ניבה
גפני שלמהלוין שמואלשושני יונתן
דיין יעקבמאירי-ויצרבין רימונהשושני שי
הורוביץ תמנעמזרחי משהשמואל שלמה
המאירי יעקבסולימן עובדיהשרון נמרוד
זימרי רחליסנדברג-גלבוע נטעשרגא (סחיק) פסח
סה"כ     36     בוגרים

 

אילה
 
מחזור6 – "אילה" – 1958
 מחנך:עזריה אלון 
 מטפלת:חוה נאמן 
אילת עוזידניאלי יגאלפלד-שצ'ופקביץ הדס
בוכמן-ברקוביץ אורההרפז-וינקלר ניצהצצקיס-בצלאל יהודית
בן-יעקב מתניהירחי-ניסן נוריתקליחובסקי צביקה
גוטמן נירלוי אבינועםרפאלי אביה
גוריון-ישראלי-כהן    כרמלהמלר-עופר נירהשטיקלר-מזור אפרת
גורן – שרגא שולהנאמן גיוראשמש בועז
דובז'ינסקי ראובןסבירסקי-אופיר עדנהשרייבמן-רודד חיים
סה"כ   21   בוגרים

 

דרור
 
מחזור 7 – "דרור" – 1959
 מחנכת : בתיה שפי 
 שריג-אורן רותמטפלת:שורי מינרט 
אבידור-בלכר נעמיגדרון-האריס אלהכהן-אילת חנה
אבישי-טוביאס סמדרגל משהכוכבא-אפל נעמי
אדר נתנאלהגלעדי-דונהאי ענתלוין-שמעוני אורנה
אורן שאולהדר אמציהקשתי שאול
ברעם-כרמי גילהחלפון רחמיםשחיבר יוסי
גבנדה גניהיחיאלי עמרםשלזינגר-שימחאי יהודית
סה"כ   19   בוגרים

 

יחדיו
 
מחזור 8 – "יחדיו" – 1960
 מחנך: עזריה אלון 
 מטפלת: שרה ויינשטיין 
אסף יוסידוויק יעקבכהן-רדלר אלישבע
ארייך-חטשואל עיריתדוגץ' מרדכילוי-לפיד יצחק
בארי-כרמי חמוטלדומב-רוזנפלד נטעסתוי אילן
בן-גוריון חגידורי יחזקאלערוסי יהודה
ברוך אברהםדורי שמואלפייקין-אבישי כרמלה
בשארי דרורההיינמן יורםפרייברג-זמיר רבקה
גינדי-שפר שרההלוי אלוןצמרת-ארנבורג דורית
גלנטי אברהםהראל משהקרליץ-אדר תמר
דוד יצחקטיטו ששוןזימרן-רוזימן קורן
  רוזנבלום-מרוז עודד
סה"כ   28     בוגרים

  האתר של כיתת יחדיו

   האתר של קבוצת יחדיו  1952  –     2012

תומר
 
מחזור 9 – "תומר" – 1961
 מחנך: בנימין גלעד 
 מטפלת: רגינה ארייך 
אורי מאירישראלי-היינמן עדנהפלד מרדכי
אילת רמיכהן חייםפלטשר-קורן דליה
ביקלס דניכהן-איילון שרהצביק גדעון
גופר שרגאכמוס-פלד רותיקייזר דוד
גפני-סולימן עידיתכרמי יוחיריבנבך זאב
דוד גיללוין-רייניץ איהשושני-חן אבישג
הורביץ רפאלליברמן אסתרשטיקלר זיו
זיידל פנינהסבירסקי-בורוכוב עפרהשמש-שמעוני צביה
חוגים שאולסלע מיכאלשפר יגאל
ירחי עמיחיפורת דורוןשריג יוסף
סה"כ    30    בוגרים              חניכים מקיבוץ גשר :עמוס אמיתי,תרצה אטרמן,מזל מזחי,דליה גפני,נורית הלר,אלישבע פיינברג,עדנה ברושי,גיורא מרכס,אבנר טביב,אמירה ורמל,נילי פוטרמן,נמרוד ריבלין

 

רקפת
 
מחזור 10 – "רקפת" – 1962
 מחנך:מנחם אורן 
 מטפלת:חדוה רייכמן 
אדר-בן גוריון   שולהויינשטיין-דגן שלומיתסנדברג-סלע חנה
ארגוב שלמהחצרוני-ברוך רותיפבזנר לאה
ארייך-כפרי תרצהיפה עודדצוקרמן אפרים
בלכר-שגיא פנחסכהן אריהקיטישבסקי זאב
ברונשפיגל-בר נמרודכהן ישראלקרליץ הדס
גוטמן נעמהמאירי משהרוט-רודד שמשון
גורן-מרוז לאהמזרחי-שלם אפרתרוזימן-קורן אלון
גל-אסף דינהנאמן-עמרמי יעלשחר שלום
דגן רון  שחורי משה  דליה
סה"כ     25    בוגרים
אלומה
 

 

מחזור 11 – "אלומה" – 1963
 מחנך:ציפורה גלעד 
 מטפלת:אורה שריג 
ארם יובלינאי יוסיפלד פנינה
בארי-אהוביה רחלירחי-פלד-סקל חנהפרייברג-פארן יורם
בוכמן-יוניש רוניישראלי-חוגים עפרהצביק-אורי-ערב נעמי
בלכר-שגיא יעקבכהן-יפה שלומיתצמרת-גל מיכל
בן גוריון-ירחי רזיהלוי איתמרקוטנר גדעון
בן-יעקב גיוראמזרחי יהודהקייזר גיורא
ברעם-הנדלמן – רונימלר יהודהרוזנבאום-אייזמן עמליה
ברומברג-הרץ נירהמנור-רודד רינהשולמי-דבש הילה
דוויק-לוי עדנהעמרן גדשונרי-יבור נעמי
הגלעדי-זק רותםפורת-שריג-מורן נוריתשפר ניר
הרפז בועזפלד משהשרגא-נבו דבורה
סה"כ     33     בוגרים

 

ארז
 
מחזור 12 – "ארז" – 1964
 מחנכת: הדסה צמרת 
 מטפלת: שרה וינשטיין 
אורן יוחנןהורביץ-פרג חוהמירון רותי
אורן-גופר ניצההיינמן נמרודסלור-שונרי רחלה
אסף-בן משה דליהוויליגר יוסיסלע עמירם
אשכנזי-שגיא יעלידידיה דליהפייקוביץ אברהם
ברונשפיגל-בר דודיחיאלי זאבפלטשר-פלג אורי
גדרון-ארבל רוחמהינאי ארנוןפרח יצחק
גופר משהיפה יואלפרלמוטר מנוחה
גוריון אמנוןכהן יוחנןצביק יורם
גל אהודלוין בניקויפמן יוסף
גלעד יפתחלוצקי מירהקורמן ניצה
גרזי אברהם

 

מיינרט גרשון

 

קליחובסקי-חן חנוך
גרזי-יניב יצחק רותי שמש עופר שושני
סה"כ   36   בוגרים
כפירים
 

 

מחזור 13 – "כפירים" – 1965
 מחנך:בנימין גלעד 
 מטפלת:רגינה ארייך צפריר עודד
אבן-נור מיכאלהסקין-ארז שמואלפרידמן שרה
אדר שרהכהן-הדר-שרון נוריתצ'ונג-פרח פני
אילת-כספי מיכלכוכבא מוטיקרליץ-בן ארצי דגנית
ביקלס אלילוי-צביק-פרח דפנהרוגובסקי אשר
גלבוע אבישי ליברידר שלומיתשושני דובי
גלעד יוחימייזלס-עם-שלם נוריתשחורי משה
דורי יעקבמנור יהושעשפר אבישי
הדר יעקבנאמן שאולשרגא עמנואל
המאירי-טיטו עדנהסבירסקי-סתוי יעלשרון גדעון
המאירי-לוטן בתיהסקל מאירשרייבמן-רודד יריב
סה"כ     30    בוגרים

 

הדס
 
מחזור 14 – "הדס" – 1966
 מחנך:מנחם אורן 
 מטפלת:שרה וינשטיין 
אורי צביקכהן יהודיתרשף-אגסי פרומקה
גוטמן אלעזרמייטרמן-סלע חיהשונרי יחיאל
גולדברג-קליחובסקי אראלהמיינרט-גרזי מיריקשולמי יעקב
גורן משהמירון-שחף דודשטיין ישראל
גפני גרשוןקייזר ישישרף-מוסמן יהודית
חכים-גולן אסתררוזנבאום שושנה 
סה"כ     17     בוגרים

 

אבוקה<
אבוקה
 
מחזור 15 – "אבוקה" – 1967
 מחנך: ישי אבישי 
 דורי צבימטפלת: שרה גפני צמרת אפרת
אבן-נור- שלו חנהוולץ מריםצמרת יאיר
אדם-ארגוב אפרתוקסמן צפרירהקיטישבסקי-מרדכי
ארמן-ארם עמוסירחי-יעקובי שושיקליינמן-שריג יהודית
אשכנזי עבי עקיבאכהן-אורי חנהקנטור טליה
בלכר-שגיא ישראלישראלי-שר סמדררוזנבך-שטיין לאה<

דוד גרשון                                                            פלגי אורה-נבות-מדר                                          שטיין שמואל

שריג אייל                                                           שרף יצחק                                                         בן יעקב אריה

ברונשפיגל וינטראוב נעמי                                 ארגוב אדם אפרת                                                אורי  פרירמן

 

 

עופר
 
 
מחזור 16 – "עופר" – 1968
 
מחנך: ישי אבישי
 
 
מטפלת: שרה קליינמן
 
אדר-ברתור פנינה
ינאי-בן-נון רותי
סבירסקי עמיקם
ארגוב אמנון
ינאי גילה
סולימן-וינר עפרה
ארגוב דליה
טרנובסקי רונן-ארטור-איתן 
סלור-עמר יפה
ארייך-ארד יצחק
טרכטנברג-מזרחי טובה
פלג גדעון
בהיר-שער שרה
כהן עדה
פרח-חייט בשמת
בוכמן עמוס
לינדברג-ארד גליה
קייזר-קיסר מיכל
דובניקוב- רפן חוה
מייטרמן-מיתר יוסף
רשף גדי
וולץ אסתר
מלר-מור חנן
שחורי-עילם סמדר
ויינשטיין איתן
מזרחי-סלע דליה
שמש-בן יהודה דפנה
סה"כ    27 בוגרים

 

 

נרקיס
 
מחזור 17 – "נרקיס" – 1969
 
מחנך:שורי מינרט
 
 
מטפלת:
 
אבן-נור – ענתבי ענת
דוויק ניסים
פרדי-גולן שלמה
אהוביה עופר
חכים-גולן בתיה
צביק-גפני מיריק
גבתי-דביר רותי
לוין יעקב
צורף-מריבנוב רבקה
גולדמן-רבינוביץ רוחיק
לינדברג-לידן ארי
קרליץ-דרור עובד
גורן-ריימי רותי
מנור הילל
רוחני חנה
גלר שלמה
מרוט ראובן
רחמים אברהם
גלעד יוני יונתן
סקל מיכאל
 
סה"כ     20     בוגרים

 

 

נרקיס
 
מחזור 18 – "רימון" – 1970
 מחנכת:צפורה גלעד 
 מטפלת: רגינה 
אורבך יהודהטלמור-לוין עידיתשבת אדמונד
אילת אלוןלדצקי חייםשובל שמעון
בלכר-ברנהיים ציפימייזלס-תנחלסון רותישולמי בני
גל יוני יונתןעדס שאולשונרי-שקולניק יוכבד
הברמן אלכספלד-דרור צביהשחרי יוסי
וינטרוב ברוךקיטשבסקי-גדעון אברהםשרף-ניסים ורדה
וייצמן-חגי גליהקליינמן רנישריג יצחק צחקי
חתוקה-שפר חמדה  
סה"כ   22   בוגרים

 

חצב
 
מחזור 19 – "חצב " – 1971
 מחנך: 
 מטפלת: 
אורי שאולטרכטנברג-טל יצחקצורף בני
אלון גלעדישראלי-גן נר   תמרקנטור עפרה
בוכמן-שלו מיכלכהן שמואליקרחמים אלי
גולדברג לונהלוי   איילריבנר-בר ניר   יהושע
גולדמן מיכהמיינרט-צנטר רעיהרייכמן יואב
דוויק רוניסלע-ענבר אסנתשולמן-שילה תמי
הגלעדי אסףפלג איתןשמי יובל
וקסמן דניפרייס יוני יונתן 
סה"כ   23   בוגרים
שביט
 

 

מחזור 20 – "שביט " – 1972
 מחנכת: ציפורה גלעד 
 מטפלת: אתי יחיאלי 
ארנון גלכהן מיכאלמלר-קפלן יהודית
בכר אילןכוכבא תמרמן ניר
בן-מאיר רמוןכיליון דודפיאצה-גל יוחנן
דגן-ליבנה ענתכרמל דודצצקיס-צור עודד
הרפז-מלכימן אוריתמייזלס אלוןקגנובסקי רוני
טל פלגמירון-ברנדיס מיכל 
סה"כ 17   בוגרים

 

שיטה
 
מחזור 21 – "שיטה" – 1974
 מחנך: יוסי אסף 
 מטפלת:  
אגוזי-קגנובסקי ענתוולף דודקירש טלי
אהוביה עמירמלמוד זהבי רוניתרחמים אריה
אשכנזי תמרטל-סלור דגניתריבנר דודי
בונה-עופר בלההירדני דנירשף-גורן אורה
בן-חברון עמיעזכתרמן עודדשדה אפרת
גבריאל-אמיר איילתעפרוני נועםשמי-פלד איריס
דביר אריקצורף-אסף נורית 
סה"כ   20    בוגרים

 

הדר
 
מחזור 22 – "הדר " – 1975
 מחנך: עמיחי ירחי 
 מטפלת:  
אגוזי-פצ'וק הגרוייצמן יורםסלור אורן
אלבלק-פוטישן אורליטיטו הרצלעפרוני-רהפלד יעל
אלון-אפרת אביטלירבעם שגבצייזלר יוסי
ארנון איתיכרמל משהקיטשבסקי- יורם
בהיר אלעזרלב יעקבקליינמן-בן צבי אורנה
ברנשטיין שושנהמן-ירדני איריתקרקש רבקה
גולדמן-גולן אורימרוז עובדרייכמן ענת
סה"כ   21   בוגרים
נחשון
 

 

מחזור 23 – "נחשון " – 1976
 מחנך: נתנאל אדר 
 מטפלת:רותי ברוך 
בן-שמעון דולילינזן צביקלמברג בטי
דגילבסקי מישקהמולר-גלר חנהקריצ'מר נורית
דריקס-ארז וילמהמיליקובסקי-מארק ינהקרליין אריה
הס   נעמימרק טונירונן דן
טטונצ'י רונןדימר דנירפילוביץ' מרסלו
טרופ צילהצמח אהובה 
סה"כ   17   בוגרים
שיבולים
 
מחזור 24 – "שיבולים" – 1977
 מחנך: יוסי אסף 
 מטפלת:  
אהוביה-נחמנה הדסוייסהוף איזקפרג נריה
אורן מיכלוינקלר ירוןקירש ניצה
אלון יאירישראלי אלוןרפאלי עידית
בכר יואבלב שמעוןשטיין-דביר אהובה
בן-מאיר גליתמיינרט דורוןשמי רם
בניאן אילוןניסן-זכריה יוניתשרגא-גל איילה
גבריאל-בר מירבעפרוני בועזשריג עמית
גלבוע-מימון זוהרעפרוני-שחם מיכלשרם ניסים
דוייטשמן אורי  
סה"כ   25    בוגרים

מצגת של קבוצת שיבוליםPresentation1

אילנות
 
מחזור 25 – "אילנות " – 1978
 מחנך: שמואל בונה 
 מטפלת: זהבה סקל 
דורי מאירסוקורוביץ אהרוןקריספין עירית
לבקוביץ דבורהסיבוני מיכהרכס אילנה
מולר מרקוסלע נתןשמואלי זהבה
נתנאל מנחםקריסי סילבי
סה"כ   12   בוגרים

 

ברושים
 
מחזור 26 – "ברושים " – 1979
 מחנך: נתנאל אדר 
 מטפלת:בתיה לוטן 
אבן-נור פרידנשטיין נופרגלבוע-יוחנן טלימן   מיכל
אסנת בלכרהמאירי עמיתניסן אייל
בן-אליעזר לפידוינקלר עופרניסן איתן
בניאן יובלירבעם-בלום בשמתעוזר רונית
בצלאל ענבלישראלי-אסייג אלהעופר-מרגליות אדווה
גדיש-לוי רוניתכרמל-שעיה גילהפרח עופר
סה"כ   18   בוגרים

 

כלנית
 
מחזור 27 – "כלנית" – 1980
 מחנך:יפתח גלעד 
 מטפלת:  
אוהבה אילןהאריס ניצןציפוק רונן
אורון איריתוייצמן-פלג איריסרפאלי אפרת
ארנון-פלד עופריתסינטו-נר גאון לאהשטיין ארז
בלכר עמירעפרוני-בן ששון רחלהשרגא רונן
גבריאל ערןפרנקל עופרשריג-זקס סמדר
דגן עומרי  
סה"כ   16   בוגרים
דקל
 

 

מחזור 28 – "דקל " – 1981
 מחנך:לואיז לוי 
 מטפלת:לאה שטיין 
אבן-נור יערהדורי-ריבק ענתפרבר עידו
אלבלק-רדיבסקי מירבחנוכי גלירויטמן עודד
ארבל-שחר רותםטל רןרייכמן-בלוך דורית
אשל אבנרכהן חגירימון-דורון אילנה
בן מאיר רועילוי יואששטרן ענבר
ברקן צפרירמלמד אלהשפיר-כהן ענת
גדיש-דגמי טלימרוז-אוזנר שרוןשרון עומר
דוויק מילתסולימן-מרגנית אורית עופר ברק
סה"כ   23   בוגרים

 

גפן
 
מחזור 29 – "גפן " – 1982
 מחנך: חיים שניר 
 מטפלת: אלינור צפריר 
אגוזי – גל אפרתהאריס שחרעפרוני אסף
אילת אסףהיינמן-וולנסקי אלהפרג רביב
ארז רויתחן עופרקירש יעקב
ארנון שיחתוקה יפעתרבו דורון
בצלאל איילתייני יותםרפאלי-רז ורד
גפני נועםישראלי-בר סלע דליהשטורמן הדס
גת-יעקובי שנימן נועםשפיר דודו
דורי נוגהמרוז-שני רוויתשכטר אלונה
  שפר-ילון לילך
סה"כ   25   בוגרים

 

שקד
 
מחזור 30 – "שקד" – 1983
 מחנך: נוגה בוטנסקי 
 מטפלת:  
אילת אדווהגפני איילעובדיה אמיר
אילת גילדגן עמיתצביק-סימאי אסנת
בניאן חןדוויק מורקליחובסקי אילון
בן גוריון שגיאחנוכי בועזרייניץ ארז
בורוכוב דוריתיחיאלי-בן אדרת ענהרימון-מור מאיה
ברוך יניבכרמי יעלשטיין-בן שמחון איריס
ברקוביץ טלימאס רינהשטרן-בן אריה חמוטל
גורביץ עופרסולימן-מניקה עינתשניר שביט
גלעד עינתסינטו שרוןשרגא-הלמן דורית
  תורג'מן-אופיר נילי
סה"כ    28    בוגרים

 

חבצלת
 
מחזור 31 – "חבצלת " – 1984
 מחנך:נתנאל אדר 
 מטפלת:נורית סבירסקי 
אבישי תרזהדבי-אור אורנהפרבר מרווה
ארבל חמוטלהיינמן ערןפרג דותן
ארם אביבחור יובלצביק זוהר
אשל אמירחן אלוןרימון-נאוה מיכל
ברוך שריתיחיאלי-טיטו רותםשונרי שיזף
גדיש דורוןכרמי טלשטורמן מנחם
גוטסמן עינתמרוז אופירשפר אורן
גלבוע גיאסלע עופרישצ'ופקביץ אלי
גריאט מנשהסתוי-נחמיאס רינתשרון-כהן הילה
גת-גולדשמידט נועהפלד   שחרשרעבי מירה
סה"כ    30   בוגרים

 

נורית
 
מחזור 32 – "נורית " – 1985
 מחנךיפתח גלעד 
 מטפלת:עמליה היינמן 
<
 

 

 

חפשו אותנו בפייסבוק

נורית
 
מחזור 32 – "נורית " – 1985
 
מחנך:בנימין גלעד
 
 
מטפלת:עמליה היינמן
 
אדר נורית
חוגים נדב
מרוז ליאור
אילת גל
יוניש רועי
עפרוני עמנואל
ארגוב סנונית
ירבעם הדר
רייניץ טל
בלכר גל
כרמי איילת
רייכמן נעמי
ברזילי לימור
לוי רויטל
רימון רן
דורי טל
לוי יורם
שבתאי ארנון
היינמן דרור
מאס-ווטסון תמי
שריג יפתח
המאירי-דיקשטיין דורית
 
 
סה"כ   22    בוגרים
 
דגן
 
מחזור 33 – "דגן" – 1986
 
מחנך: רוחיק גולדמן
 
 
מטפלת: הדס פלד טשופקביץ
 
אבישי-לוי תומר
טיטו שגית
פרבר הגר
אגוזי אורן
יוניש-כחולי זיו
צביק-צבי דליה
אורי כנרת
יחיאלי תמר
ציפוק   צביקי
אורן אמיר
ירבעם זיו
רפאלי ברק
אילת נדב
ירחי-גרנט יפעת
שגיא-פרידמן-בן שלום אורלי
אלבלק   צליל
כרמי-לדיזנסקי חן
שונרי עובל
אסף מורן
סוויד יוסי
שניר אלעד
בן גוריון-כהן מירב
סלע שירי
שרגא גלית
גלבוע רן
עופר יואל
שרון יואב
גת מיכל
פלד מיכל
 
סה"כ    29    בוגרים
 
צבר
 
מחזור 34 – "צבר " – 1987
 
מחנך:בנימין גלעד
 
 
מטפלת:נורית סבירסקי
 
אדר צור
כהן אלה
פלג רן
אורי נועה
כהן צורית
פלד יונתן
ארגוב נחשון
לוי אסא
פלד רן
בן-משה ענת
מרוז גור
צביק יעל
בצלאל לירון
נבות עינב
קירש יובל
גפני נירית
סולימן אלון
ריגלר רונן
היינמן יפתח
סוויד מרגלית
שטיין גדי
הרשקו איתן
סינטו עפרה
שטרן יפעת
חוגים רז
סתוי נופר
שצ'ופקביץ שולי
סה"כ   27     בוגרים
 
רותם
 
מחזור 35 – "רותם " – 1988
 
מחנך:נוגה בוטנסקי
 
 
מטפלת:הדס פלד
 
אבן-נור סיגלית
חן דותן
עפרוני עמוס
אורן סיוון
טל עופר
עפרוני שירלי
אלאלוף גדי
יוניש שירי
פלג רויטל
ארם איתן
כהן מאיר
פרג יעל
ארם אלעד
לוגר עידן
קליחובסקי אירית
בניאן טל
לוי ענת
רייניץ מיכל
ברקן מיכל
מלר לילך
שגיא איילה
גבריאל נבו
נבו יונית
שלו שרון
גופר שרון
סלע דותן
שרגא-ויינריך – חצב תמי
היינמן מעין
סלע ורד
שריג רועי
חן אורית
 
 
סה"כ   31    בוגרים
 
יובל
 
מחזור 36 – "יובל " – 1989
 
מחנך: 
 
 
מטפלת: 
 
אגוזי אייל
גלבוע עדי
מרוז כרמל
אייל מיכל
דוויק דלית
עופר תום
ארז דני
הדר ענת
פלד אורי
אשל אילן
טיטו ענת
פרח גל
בן-יעקב שקד
יחיאלי אלה
רימון ליאת
ברוך הלית
לוי-סרי אסף
שטיין אילנית
גוטמן אורי
כרמי רותי
שצ'ופקביץ ענת
גוטסמן מיכל
מאירי-ברץ אורית
שרון מירון
סה"כ   24    בוגרים
אשל
 
 
מחזור 37 – "אשל " – 1990
 
מחנך:חיים שניר
 
 
מטפלת:
 
אורן ליאור
יוניש רם
רותם אורנה
אלבלק שאול
ירבעם ניצן
רפאלי שחר
בלכר הדר
ירחי יונתן
שפר להב
בן-גוריון מורן
כהן לילך
שפר סער
גדיש איתן
נבות רענן
שי אייל
גוטמן רם
סוויד רחלי
שפי יפעת 
גורן יען
סלע עמית
שר אילן 
גפני סיגל
פורת עודד
שרון אסף
היינמן יואב
פלד יעל
שרון שחר
חוגים שי
 
 
סה"כ   28    בוגרים
סביון
 
 
מחזור 38 – "סביון" – 1991
 
מחנך:
 
 
מטפלת:
 
אילת יונה
טיטו שירי
סלע אורי
אילת תומר
יפה נועם
עופר דנה
אלאלוף עידית
כרמי אלי
עפרוני רוית
ארד שלי
לאלו גני
עשת ליבי
בן-יעקב נווה
לוגר ניצן
פרבר עמרי
ברוך דגן
לוטן יותם
קורן מאיה
גופר הילה
לוי ברק
קייזר יעל
גפני קרן
מאירי עופר
רודד דפנה
גפני שריג
מוסמן ליאור
ריגלר רוית
גרזי-מאס דקלה
מלר רגב
שטרן עופר
הרשקו משה
נבו שחר
שריג פלג
חן לימור
סיידה אריק
 
סה"כ   35     בוגרים
 
סנונית
 
מחזור 39 – "סנונית " – 1992
 
מחנך: 
 
 
מטפלת: 
 
אבני יונתן
כרמי מיכל
ענתבי יותם
אורי אביטל
לאלו אייל
פורת מיה
אלפסי עמית
לוי יאיר
פלג לימור
ארגוב ענבל
מזרחי כרמית
פלד נעמה
ארגמן יונת
הרן מן
צוקרמן גיא
ארם אורון
מרוז שירה
צפריר טל
בר מיכל
סלע אייל
שטיין רן
גל יאיר
סתוי דקל
שרגא דיתה
גלבוע שקד
עילם תומר
שרון שבט
כרמי יפתח
 
 
סה"כ   28    בוגרים
 
ערבה
מחזור 40 – "ערבה " – 1993
 
מחנך: ארנון קרן
 
 
מטפלת: מזרחי טובה
 
אדר אלה
חן איילה
פלג נוגה
אורן יונתן
חרולוב יורי             ע.ח
צביק שרון
אלבלק מיכל
יפה מורן
קייזר אמיר
ארנברג יואב
כאהן גלעד
רבינוביץ' רותם
ארד זוהר
כרמי דגנית
רימון תום
ארז ירון
לוטן אופיר
שגיא ענת
בצלאל ניב
לייפניק מעיין
שטאל נועם
בר שחר
לצטר לוטן
שלום ניב
גרזי גל
מוסמן לילך
שפר דורון
דורי גל
מיכאליינקו דינה     ע.ח
שפר עופר
הדר דורית
סיפלוביץ' איתי
שרון נווה
זקרבסקי אולגה      ע.ח
פייג דיקלה
 
סה"כ   35   בוגרים
 
גלעד
מחזור 41 – "גלעד" – 1994
 
מחנך:
 
 
מטפלת:
 
אוחיון גלית
היינמן עופרי
סלע עדי
אורן עטר
המאירי עפרית
סקל ליאור
אסף צור
וינר רן
ענתבי עופר
ארגוב נעה
חטשואל אריאל
פרבר נעמה
בן-גוריון נעם
כהן מיכל
פרנקו שירלי
גוטמן עמי
כרמי ארנון
פרידמן אוהד
גורן חן
מורן גל
קורן ניצן
גל עמית
מזרחי שאול
שולמי סיון
דורי זוהר
ניסן ורד
שלו לירון
הדר אורית
סלע סמדר
 
סה"כ   29    בוגרים
 
עומר
מחזור 42 – "עומר " – 1995
 
מחנך: 
 
 
מטפלת: 
 
אבני איתמר
זיבלט אור
פלג תמיר
אילת דרור
טיטו עידן
צפריר חן
ארם אלון
ישראלי אסף
קון דקל
ארם ארבל
כרמי דליה
רודד קרן 
בוכמן לימור
מאירי עידן
ריימי מואב        
גופר ערן
מזרחי ענבר
שובל גוני
דורי עומר
מלר מתן
שונרי טל
וינר שני
מרוז נמרוד
שלו יונתן 
סה"כ    24    בוגרים
 
גלבוע
מחזור 43 – "גלבוע " – 1996
 
מחנך:
 
 
מטפלת:
 
אורן אבנר
נבו חן
ריגלר חיים
בוטנסקי דוד
נוי יונית
ריגלר תומר
בוטנסקי מיכל
סבירסקי רועי
שגיא מעיין
בר ניצן
סוויד נעמי
שונרי שירה
גלר זיו
סיפלוביץ שירה
שטיין ליטל
הגלעדי עמית
סקל אביב
שפר מתן
הדר אמיתי
עילם זיו
שפר נועם
חן שני
פלג שרי
שר ענת
יחיאלי יערה
פרנקו טלי
שרון ירדן
מורן מיטל
קוטנר יעל
 
סה"כ   29    בוגרים
שחר
 
מחזור 44 – "שחר" – 1997
 
מחנך:
 
 
מטפלת:
 
אדר אמיר
דרור אפרת
ריימי שחף
אוחיון הילה
כהן אשל
רייניץ מרוז
אילת עמרי
כרמי חנה
שולמי עמית
אילת רות
לוגר לירן
שלו אביטל
ארנברג נועה
סקל רז
שניר זוהר
בר יעל
פורת רוני
שרף עדי
גוטמן גל
קון אנדי
 
גלעד יובל
קליחובסקי איתי
 
סה"כ   22    בוגרים    
ניצן
 
מחזור   45 – "ניצן " – 1998
 
מחנך: 
 
 
מטפלת:
 
ארגוב עומר
דורי רוני
סבירסקי עפרי
בוכמן לילך
הדר יונתן
קוטנר איתן
בוכמן גלינה
יצחק פזית
קייזר אורי
גולן ליעד
כיליון גלי
רודד חן
גל רועי
לוטן רותם
שגיא לירון
גלר ליאור
לוי גלעד
שובל שי
גפני מורן
לידן גיא
 
סה"כ   20   בוגרים
 
נירים
 
מחזור 46 – "נירים " – 1999
 
מחנך:
 
 
מטפלת:
 
אסף רמון
כרמל עדי
רבינוביץ אורן
גופר ניב
מורן יובל
רויטמן יונתן
גורן טל
סלע עפרי
ריימי נרקיס
גל חגי
סקל רעות
שגיא נעה
הגלעדי ענבל
עילם גלי
שלו רקפת
זינשטיין מאיה
ענתבי נעם
שפר אייל
כרמי מירב
פלד דן
שפר נדב
 
 
 
סה"כ   21    בוגרים
 
רעות
מחזור 47 – "רעות" – 2000
 
מחנך:
 
 
מטפלת:
 
ארגוב יואב
לוגר חן
צפריר עופרי
ארד מעוז
לוי ניר
צרויה תום
ארם אדווה
לידן גור
רבינוביץ אלון
ארנון זיו
מוסמן סיגל
ריין יונה
דרור אבנר
מורגוליס ליזה
שגיא הדס
היינמן יובל
פלג לביא
שולמי מורן
חן נורית
צור רותם
שריג בן
סה"כ   21     בוגרים    
 
מורן
מחזור 48 – "מורן " – 2001
 
מחנכת: מיריק גפני
 
 
מטפלת: עינת מניקה
 
אהוביה דני
הדר אמוץ
פיינגרף דמיטרי
אהוביה מאיה
מאירי יפעת
פרח אדם
בר חגי
מדר עדי
שגיא עוז
ברוד רז
מזרחי עומר
שרף אלה
גרזי ניצן
סגינור פולינה
צופרון מרגריטה
דביר אור
סקל שי
 
סה"כ   17   בוגרים
 
אנפה
מחזור 49 – "אנפה " – 2002
 
מחנכת: יהודית רויטמן
 
 
מטפלת: פנינה בר-תור
 
 
       לומדים בבי"ס "רימון" במסילות
 
אורן יאיר
גלר זוהר
כרמל עומר
ארגוב טל
דביר גל
רודד מיכה
בוטנסקי ענת
וינר זהר
שפירו (סבטלנה) אורית ע.ח
בר פלג
ירדני יובל
שריג איילת
סה"כ   12    בוגרים
תמר
 
מחזור 50 – "תמר" – 2003
 
מחנכת: דנית קורן
 
 
מטפלות: מורן בן-גוריון ,שירי ,שירה
 
אוחיון חיים
גרזי עמיר
פרח עטר
אלאלוף עפרי
הגלעדי ורד
צור תומר
ארטו רועי
וייצמן הדר
קוטנר מיכל
ארנון יואב
חוגים שיר
קסוס שיראל
בר נדב
יהודה נדב
רויטמן דוד
בר-תור איתמר
סבירסקי עדן
רויטמן יאיר
גוטמן מירי
סלע כרמל
שובל שלומית
גולן אורטל
ענתבי רותם
שלו בן
גל עמרי
פצ'וק שי
שרף רועי
גלעד הדס
 
 
סה"כ    28 בוגרים    
 
תות
מחזור 51 – "תות" – 2004
 
מחנכת: איריס בן- שמחון   
 
 
מטפלות: סיגל גפני ,הדר ,שולי
 
ברוד נצר
כיליון כפיר
רבינוביץ ארז
בר-תור נמרוד
לידן נעה
ריין גיא
גדעון דותן
מוסמן אסף
שפר ניצן
גורן אור
מורגוליס ריטה
שריג ליאור
טרומפר גל
פלג גיל
שריג מיתר
ירדני נועה
פיינגרף סשה          ע.ח.
שפירו אנה              ע.ח
כהן טל
קייזר איילת
 
סה"כ   20    בוגרים
 

אגוז

חפשו אותנו בפייסבוק

 
מחזור 52 – "אגוז" – 2005
 
מחנכת: שרית ברוך
 
 
מטפלות: מירה לוגר ,אלה כהן
 
אהוביה בן
וינר שי
פצ'וק מתן
איליצ'ב ארטיום       ע.ח
שבז'ינסקי דימיטרי
צרויה אופיר
אלון ניתאי
זינשטיין בנימין
שלו קורין
ארטו רעות
יהודה שני
שרפוב דימיטרי       ע.ח
גדעון יותם
עילם צליל
 
סה"כ   14   בוגרים
 
יובלים
 
מחזור 53 – "יובלים" – 2006
 
מחנכת: 
 
אלאלוף ארז 
מטפלות: 
 צור מורן
גוטמן רחל
המאירי רז
רודד שרי
גורן שי
וייצמן סיגל
שומינוב אלעד
גל אורי
מלר הדר
 
גלר הדר
מרוז ים
 
גרזי אייל
פורר דור
 
סה"כ   13   בוגרים
מרגנית
מחזור 54 – "מרגנית" – 2007
 
מחנכת:  
 
 
מטפלות:     
 
ארז אלון
בלכר סתיו
בלכר עידן
ארנון סתו
בלכר עדי
פרח בן
בלכר סער
 
 
סה"כ    7   בוגרים
 
סביונים
מחזור 55 – "סביונים" – 2008
 
מחנכת:  
 
 
מטפלות:   
 
אלון ספיר
דביר רועי
כיליון שיר
ארז בוני
דרור אודם
פרידנשטיין איתי
בן-ששון אורי
ירדני גל

 

סה"כ   8   בוגרים
מחזור 56 – 2009
 
מחנכת:  
 מור דין
בן שמחון נור 
מטפלות:   
מלר אור 
בן אליעזר עתליה
גורן גיא
סיבוני טל
בן אדרת עדו
הדר דן
ריין לי
בר רעי
הלמן מאיה
 שומינוב ארבל

 

סה"כ   12   בוגרים

 

מחזור 57 – 2010
 
מחנכת:  
מטפלות:   
אהוביה ליסה
ברעם נוי
מניקה רובין
בן אליעזר אביה
וינריך תום
שלם נרי
 שרם מאי

 

סה"כ   7  בוגרים

 

מחזור 58 – 2011 מחזור ע"ד בעין חרוד
 
מחנכת:  

 

מטפלות:   
שני יוחנן
יובל בן ששון
מור היינמן
גילי פרידנשטיין
יובל בר תור
תומר סיבוני
אור צוריה
 יהלי גל
 אדם מור
 אוהד ואילת רודד

סה"כ  11 בוגרים

 

מחזור 59 -"כרמל"- 2012   ט"ו בעין חרוד
 מטפלות:
מחנכת:  
 סיון קליחובסקי
 רביד אלון
   תומר גדול
 דולב גולן
 פז ברעם
 גל המאירי
 שי יוחנן
 יובל בן אדרת
 עופרי חנוכי
 מאיר זנגי
 דור בן שמחון
 סער היינמן
דניאל פורר
 הילי שרם

 

תמר שובל

סה"כ  15   בוגרים

 

 

מחזור   60 -י"ז –  2013 
 
 שחר אלבז
 אופק בהיר
 ים המאירי
 נוב וינריך
סה"כ     4   בוגרים

 

 

 

 

מחזור   61 -י"ח-  2014 

 

 אופיר שטיין
 רון בן שמחון
 גיא דניאלי
 טנדי ויל
 ניר מלר
 סער דיקשטיין
נעה בן ששון
 יובל אלבז
 עוז צופה
 מאי ברנזבורג
 בן צופה
 צור צופה
 תאיר פורר
 תום שרם
סה"כ         14 בוגרים

 

 

 

מחזור  62 -י"ט-  2015 

 

 שקד גפני
 רז גולן
 אלי מור
 יהלום בר
 עידן סיבוני
 חן יוחנן
 נועם שומינוב
 יובל בן סימון
 רז חנוכי
 נועם אפרתי
 שלו אהרון
 שחר פרוסבורד
 טל קליחובסקי
 שירי פרידנשטין
סה"כ      14 בוגרים
 

 

מחזור   63 -כ-  2016 
 אילון בהיר
דן בן שמחון
 אורי בהיר
 חן ברנזבורג
 טוהר חזן
 ניקול טל
 אביב שרגא
 גיא אלבז
 סלע ליכטר
 חן גבריאל
 אור ברעם
 שני גבריאל
 עדי גיווין
 יעלה ארבל
 שי הוספלד
סה"כ     16 בוגרים

 

 

 

 

 

ספרו לחברים שלכם שמחפשים אותכם עכשיו באתרנו בפייסבוק

 

                                     עריכה: חגי בן גוריון

                                    צילום וסריקה: חיים בניאן  ושלמה אוחיון

                                    הדפסה : עדנה הדר

                                    עריכה גרפית: מיכל אלבלק


backtotop