בית השיטה שלנו

טלפונים- חברים ותושבים

A
Ahuvia Oferבית: 8082225972
א
אביב אליה אוריתבית: 0546350051
אבנור תמרבית: 04-6536556
אבני ורדבית: 04-6220543
אגוזי אביגילבית: 0587200377
עבודה: 04-6536508
אגוזי אורןבית: 04-6536835
אגוזי ניצהבית: 04-6536613
אדר נתנאלבית: 04-6536682
נייד: 052-8311973
אדר עיריתבית: 0777060901
אדר שרהבית: 04-6536637
אדר תמרבית: 6537
אהוביה בירטהבית: 04-6536449
אהוביה ליסהבית: 04-6536449
אהוביה עמירבית: 052-8669330
אוחיון זקליןבית: 0505576125
אוחיון שלמהבית: 04-6536417
עבודה: 04-6536888
אונר אסףבית: 04-6536081
אונר כרמיתבית: 04-6536081
אופיר הלהבית: 0528539901
אורן נעמי ויוחנןבית: 04-6536679
אורן רותבית: 04-6536667
אילת חנהבית: 04-6536565
אילת לאהבית: 04-6536623
אילת עוזיבית: 04-6536565
אלאלוף אליבית: 04-6536422
אלאלוף אסתרבית: 04-6536422
אלבלק חנוךבית: 04-6536594
אלבלק מיכלבית: 0-
אלבלק שולהבית: 04-6536594
אלבלק שולהבית: 04-6536594
אלון מיכלבית: 04-64357431
אלון רותבית: 04-6536867
אלרועי עודדבית: 04-6536645
אסף דורבית: 04-6536957
אסף דינהבית: 04-6536660
אסף יוסיבית: 04-6536660
אסף רמוןבית: 6032
אפרים אושיקבית: 04-6536475
אפרים אילניתבית: 04-6372692
ארבל עינתבית: 04-8260943
ארגוב אמנוןבית: 04-6536430
ארגוב אפרתבית: 04-6536657
ארגוב שלמהבית: 04-6536657
ארד גליהבית: 04-6536876
ארד גליהבית: 04-6536876
ארד יצחקבית: 04-6536876
ארז וילמהבית: 04-6536683
עבודה: 04-6536369
ארז רינהבית: 04-6536884
ארז שמואלבית: 04-6536683
ארטו רינייבית: 04-6536621
אריאל אפרתבית: 04-8847453
ארכיון-תמרפקס: 04-6536537
עבודה: 6537
ארם אהובהבית: 04-6536686
ארם יובלבית: 04-6536686
ארנברג ניסןבית: 04-6536694
ארנון יובלבית: 04-6536579
אשל אילתבית: 04-6536592
ב
בהיר אילתבית: 04-6536477
בהיר אלעזרבית: 04-6536477
בויס מוריסבית: 04-6536745
בוכמן עמוסבית: 04-6536632
בוכמן רותיבית: 04-6536632
בוכמן אהרוני לילךבית: 054-6530467
בונה פאניבית: 04-6536868
בית השיטה ארכיוןבית: 04-3536537
בכר יואבבית: 04-6536572
בלכר אליבית: 04-6536606
בלכר הדרבית: 0774510610
בלכר נעמיבית: 04-6536606
בלכר עמירבית: 04-6536728
בן אדרת קוביבית: 04-6070262
בן אליעזר ג`אןבית: 04-6536540
בן אליעזר לפידבית: 04-6536310
בן אליעזר פורתבית: 04-6536898
בן גוריון רזיהבית: 0524315297
בן גוריון שולהבית: 04-6536495
בן דוד מיריעבודה: 04-6064472
בן יהודה אריהבית: 01-/04/36
בן יעקב רחלבית: 04-6536612
בן יעקב שקדבית: 04-6536476
בן מאיר דניאלבית: 04-6536610
בן שמחון איציקבית: 04-6536311
בן שמחון איריסבית: 04-6536311
בן ששון טלבית: 04-6536447
בניאן ניבהבית: 04-6536558
בצלאל ניבבית: 04-6536972
בצלאל ענברבית: 04-6536972
בר דודבית: 04-6536773
בר מיכלבית: 0506279147
בר שושנהבית: 04-6536773
בר תור אהרוןבית: 04-6536851
בר תור פנינהבית: 04-6536851
ברוד בניבית: 04-6536421
ברוד מליבית: 6536421
ברוך יניבבית: 04-6536719
ברוך שוליבית: 04-6536719
ברוך שרהבית: 04-6536040
ברונשפיגל מריםבית: 04-6536777
בריל מיהבית: 6536341
ברעם עמיבית: 04-6536304
ברץ זיובית: 04-6536778
נייד: 052-7818181
ברקן מיכלבית: 04-6536870
ברקן רינהבית: 04-6536559
בר-שלום גליבית: 04-6536960
בר-שלום מתןבית: 04-6536960
ג
גבאי ימיתבית: 04-6536508
גביש ליתגבית: 04-6536645
גבעון יאירבית: 04-6536083
גבריאל גובאנהבית: 04-6536434
גבריאל משה גבריבית: 04-6536582
גבריאל ערןבית: 04-6536434
גדיש דורוןבית: 0504047011
גדעון אביבית: 04-6536432
גדעון נוריתבית: 04-6536432
גוטמן אסתרבית: 04-6536670
גוטמן נירבית: 04-6536670
גוטמן רםבית: 04-6536485
גוטסמן דניבית: 04-6536445
גוטסמן סימהבית: 04-6536445
גוטסמן עינתבית: 0506216188
גולדברג קוביבית: 0542188304
גולדברג קרןבית: 6070536
גולדשמידט-גלעד מריםבית: 04-6536507
גולן עליזהבית: 04-6536721
גולן שמעוןבית: 04-6536649
גופר ניצהבית: 04-6536687
גופר שרגאבית: 04-6536687
גוריון אוריבית: 01-/04/36
גוריון יפעתבית: 01-/04/36
גוריון כרמלהבית: 04-6536708
עבודה: 04-6536500
גורן אלוירהבית: 04-6536758
גורן טלבית: 04-6536026
גורן משהבית: 04-6536578
גיווין דניבית: 04-6536736
גיווין שרוןבית: 04-6536736
גילר רומןנייד: 054-6754159
גל גדעוןבית: 04-6536562
גל נעמהבית: 052-6905027
גל עמיתבית: 052-8669337
גלבוע גיאבית: 04-6536391
גלבוע נטעבית: 04-6536607
גלבוע סמדרבית: 04-6536391
גלעד הדסבית: 04-6536850
גלעד יובלבית: 04-6536821
גלעד יפתחבית: 04-6536810
גלר חנהבית: 04-6536415
גלר ליאורבית: 04-6536508
גלר שלמהבית: 04-6536415
גלר הנהלת חשבונות ליאורבית: 04-6536508
גפני גרשוןבית: 04-6536633
גפני הדסבית: 04-6536866
גפני יעלבית: 04-6536609
גפני מיריםבית: 04-6536633
גפני נועםבית: 04-6536866
גרזי אברהםבית: 04-6536883
גרזי גלבית: 0523134154
גרזי מיריקבית: 04-6536883
גרין אדווהנייד: 0502620013
גרינבאום לירןבית: 04-6536026
גת רבקהבית: 04-6536599
ד
דביר אהובהבית: 04-6536478
דהן דוריתבית: 04-6536652
דוארפקס: 6531092 04
עבודה: 6007
דוכס יוסטבית: 0522851321
דונין מירבבית: 052-4267273
דורי חנהבית: 04-6536824
דורי לאהבית: 04-6536629
דורי צביבית: 04-6536629
דורינגטון ג`וןבית: 04-6536684
דורינגטון רוניבית: 04-6536684
ד
דידנקו יאנהבית: 04-6536827
דיקשטיין דוריתבית: 04-6536066
דיקשטיין רפיבית: 04-6536066
דניאלי גליהבית: 04-6536016
דרור אבנרבית: 04-6536850
דרור אפרתבית: 04-6536339
דרור צביהבית: 04-6536418
ה
האריס אלהבית: 04-6536504
האריס לאריבית: 97246536504
האריס לאריבית: 04-6536504
הגלעדי אסףבית: 04-6536448
עבודה: 04-6536501
הגלעדי חיהבית: 0465364487
הגלעדי עמיתבית: 04-6536763
הדר אמציהבית: 04-6536671
הדר חוהבית: 04-6536671
הדר יעקבבית: 04-6536416
הדר עדנהבית: 04-6536618
הדר שונהבית: 04-6536416
היינמן נימיבית: 04-6536712
היינמן עדנהבית: 04-6536668
היינמן עמליהבית: 04-6536712
הלוי איילתבית: 0528664124
המאירי עמיתבית: 04-6536307
המאירי בתיהבית: 04-6536584
המאירי יעקבבית: 04-6536584
הנהלת הקהילהפקס: 04-6536577
עבודה: 04-6536500/1
השכרת דירותעבודה: 04-6536509, 052-6547250
ו
וגמן אורוןבית: 054-2117026
וויל סיגלבית: 04-6536761
וויל רויבית: 04-6536468
וולפין אמיליבית: 04-6536720
וולפין גלעדבית: 04-6536720
וינקלר אבנרבית: 04-6536563
וינקלר ניצהבית: 04-6536563
וקסמן צפיבית: 04-6536640
ושצ`ופקביץ הדסבית: 04-6536614
ז
זכרי רועיבית: 04-6536770
זמיר אבנר ומיכלבית: 04-6536080
זקין דבבית: 04-6536616
ח
חוגים שאולבית: 04-6536681
חטשואל עיריתבית: 04-6536451
חן אבישגבית: 04-6536846
חן חנוךבית: 04-6536664
חן יעקבבית: 04-6536846
חן רחלבית: 6664
חן רחלבית: 04-6536664
חנוכי בועזבית: 04-6536304
חנוכי עמיבית: 04-6536614
חצרןעבודה: 054-2881270
חקלאי איילתבית: 04-6499377
ט
טיטו עדנהבית: 04-6536744
טיטו עידןבית: 0527362229
טיטו עידןבית: 04-6536009
טיטו שיריבית: 04-6536752
טיטו שיריבית: 0524636394
טיטו ששוןבית: 04-6536444
טל חנהבית: 04-6536569
טסלר משהבית: 077-5318803
י
יוחנן טליבית: 04-6536079
יוחנן עודדבית: 04-6536079
יוניש רוני ויעקבבית: 04-6536663
יחיאלי עמרםבית: 6536858
יפה יואלבית: 04-6536628
ירבעם טלילהבית: 04-6536562
ירבעם מיכאלבית: 04-6536667
ירדני איריתבית: 04-6536424
ירחי עמיחיבית: 04-6536699
ישראלי יצחקבית: 04-6536581
ישראלי מיכלבית: 0546766197
כ
כהן אשרבית: 0504247885
כהן יוחנןבית: 04-6536831
כהן סינטיהבית: 050-6256863
כהן עזהבית: 04-6536598
כהן – הורספל אלהבית: 04-6536861
כרמי אוריבית: 04-6536551
כרמי רחלבית: 04-6536615
כרמי רחל ויוחאיבית: 6615
כרמי תמרבית: 04-6536551
כרמל אלקהבית: 04-6536933
כרמל דןבית: 04-6536933
ל
לב אורליבית: 04-6536895
לב יעקבבית: 04-6536985
לב שמעוןבית: 04-6536882
לוביאניקר מתוקהבית: 972773536645
לוטן אופירבית: 04-6536919
לוטן אלינורבית: 04-6536919
לוטן בתיהבית: 04-6536630
לוטן עמירבית: 04-6536441
לוטן רותםבית: 04-6536010
לוי בת שבעבית: 04-6536568
לוי נירבית: 04-6536973
לוי עדינהבית: 04-6536616
לוי שניבית: 04-6536023
לוקינוק יוסףבית: 04-6536757
נייד: 0547-603829
לידן אריבית: 04-6536438
לשכה חניבית: 04-6536501
מ
מאירי משהבית: 04-6536698
מאירי עידןבית: 972505260101
מאירי רחלבית: 04-6536698
מאירי ברץ אוריתבית: 04-6536778
מאס רינהבית: 0775259400
מוזס טלבית: 6536892
מוסמן יהודיתבית: 04-6536661
מוסמן צביבית: 04-6536661
מוקד אחזקהבית: 04-6536505
מורן ציוןבית: 04-6536693
מורן שריג נוריתבית: 04-6536908
מזכירות כרמלהבית: 04-6536501
מזרחי טובהבית: 04-6536619
מזרחי יהודהבית: 04-6536619
מיינרט שוריבית: 04-6536808
מיםפקס: 04-6536541
עבודה: 6470 או קוד 8300 או נייד 052-2337766
מירון רותיבית: 04-6536529
מלמד בתיהבית: 04-6536426
מלר יהודהבית: 04-6536711
מלר יעקבבית: 04-6536317
מלר רוניתבית: 04-6536711
מניקה עינתבית: 04-6536315
מרוז מוני מרדכיבית: 04-6536590
מרוז עודדבית: 04-6536675
מרוז רחלבית: 04-6536590
מרפאהפקס: 04-6532686
עבודה: 04-6536789
מרפאת שיניייםעבודה: 04-6536790
מרקס ארזבית: 04-9532682
משק חיעבודה: 6400 קוד 8013
נ
נאמן שאולבית: 04-6536091
נבו אברהםבית: 04-6536672
נבו דבורהבית: 04-6536672
נבות לימורבית: 04-6600198
נבות לימורבית: 04-6536390
נבות רענןבית: 04-6536390
ניסן שרהבית: 04-6536561
ס
סבירסקי עמיקםבית: 04-6536874
סגל מרטיןבית: 04-6536473
סולימן עובדיהבית: 04-6536611
סולימן עידיתבית: 04-6536611
סיבוני יפעתבית: 04-6536309
עבודה: 04-6536457
סיבוני מיכהבית: 04-6536309
סייז ליאורבית: 0558876430
סיפוקובס מוניקהבית: 04-6070189
סיפלוביץ` לידיהבית: 04-6536570
סלע דליהבית: 04-6536875
סלע חיהבית: 04-6536631
סלע חנהבית: 0523607171
סלע טלבית: 0547217126
סלע מיכאל וחנהבית: 04-6536673
סלע ניצןבית: 04-6536875
סלע עמירםבית: 04-6536631
סלע שיבית: 0504046009
סער דניבית: 04-6536934
ספקטור איילבית: 6536355
סקל חנהבית: 04-6536710
סתוי אילןבית: 04-6536669
סתוי יעלבית: 6536669
סתיו גילבית: 0776500602
סתיו רקפתבית: 0776500602
ע
עדן מיטל ורןבית: 0546766776
עדן רןבית: 0549914169
עופר נירהבית: 04-6536642
עזרן עדיבית: 0525652523
עילם סמדרבית: 04-6536692
עילם עודדבית: 04-6536692
ענתבי ענתבית: 04-6536638
ענתבי שלמהבית: 04-6536638
עפרוני אוריבית: 04-6536595
עפרוני בלההבית: 04-6536595
עפרוני רוויתבית: 04-6536744
עפרוני שולהבית: 04-6536571
עבודה: 04-6536510
עקיבא דפנהבית: 0502060379
ע
עשת ליאתבית: 04-6401495
פ
פורר אורנהבית: 04-6536316
פורר עמנואלבית: 04-6536855
פורת דורוןבית: 04-6536688
פורת דפנהבית: 04-6536688
פז גיאבית: 04-6536744
פיאטיקה יעל פלדבית: 0773313220
פיאטיקה תמירבית: 077-3313220
פלג אוריבית: 04-6536666
פלג אורןבית: 04-6492492
פלג גדעוןבית: 04-6536877
פלג חנהבית: 04-6536877
פלג רותיבית: 04-6536666
פלד יהודיתבית: 04-6536492
פלד מיכלבית: 04-6536923
פלד מרדכיבית: 04-6536696
פלד משהבית: 04-6536492
פלד רותיבית: 04-6536696
פלד שחרבית: 0775446570
פנטון שוןבית: 04-6536815
פרבר גליהבית: 04-6536555
נייד: 050-7340913
עבודה: 8041
פרבר עידובית: 04-6536414
פרג טליבית: 04-6536869
פרג יוסףבית: 04-6536608
פרג רביבבית: 04-6536869
פרח אדםבית: 04-6536006
פרח ג`ניפרבית: 04-6536843
פרח גליבית: 04-6536843
פרח דפנהבית: 04-6536486
פרח יהודיתבית: 04-6536766
פרח יפתחבית: 04-6536486
פרח מיכלבית: 04-6536006
פרח עפרבית: 0544860868
פרח עפרבית: 077-4424559
פרידנשטיין דבבית: 04-6536314
פרידנשטיין נופרבית: 04-6536314
פרנקו שירליבית: 052-4315296
צ
צ`ופה אליבית: 04-6536726
צביק גדעוןבית: 04-6536674
צביק נעמיבית: 04-6536674
צביר ליאתבית: 0507104222
צור מריםבית: 04-6536440
צמרת דוריתבית: 04-6536694
צפריר אלינורבית: 04-6536713
צפריר עודדבית: 04-6536713
צרויה שלמהבית: 04-6620004
ק
קוטנר גדעוןבית: 04-6536635
קון אדיבית: 04-6536319
קטישבסקי רעיהבית: 04-6536479
קייזר אורליבית: 04-6536469
קייזר גיוראבית: 04-6536676
קייזר הילהבית: 04-6536676
קייזר לילךבית: 0506797795
קייזר נעמיבית: 04-6536662
קינן חיהבית: 04-6536862
קינן עמיבית: 04-6536862
קליחובסקי איריתבית: 04-6536815
קליחובסקי צביבית: 04-6536697
קליחובסקי שריןבית: 04-6536931
קלניצקי ניצןבית: 052-3760560
קלניצקי ערןבית: 04-6537007
קרמר רוניבית: 0542461631
קרן אושרתבית: 04-6421219
עבודה: 04-8700389
ר
רבינוביץ נועםבית: 04-6536442
רבינוביץ רותםבית: 0525950375
רבינוביץ' רחלבית: 04-6536442
רודד חייםבית: 04-6536709
רודד יוקהבית: 04-6536709
רודד יריבבית: 04-6536953
רודד עופרהבית: 04-6536425
רודן יורםבית: 0528314228
רויטמן אלברטובית: 04-6536488
רויטמן יהודיתבית: 04-6536488
רחום חייםבית: 0502246345
ריגלר שאולבית: 04-6536794
רייכמן חדווהבית: 04-6536776
רייכמן ענתבית: 04-6536992
ריין יוסףבית: 04-6536901
ריין קרןבית: 04-6536901
רימון מילכהבית: o04-6536598
רימון משהבית: 04-6536564
רימון משה (דושו)בית: 04-6536564
רישין אוריבית: 0502620014
רישין נעהבית: 0532866442
רמון משהבית: 0505955922
רפאלי דןבית: 04-6536574
רפאלי עידיתבית: 04-6536312
רפאלי פנינהבית: 04-6536574
רשף אידהבית: 04-6536404
ש
שבתאי מיכלבית: 6536546
שבתאי משהעבודה ב: 04-6536546
שגיא יעלבית: 04-6536554
שגיא ישראלבית: 04-6536707
נייד: 052-6858031
שגיא לירוןבית: 0528669338
שגיא עוזבית: 04-6536707
שגיא רחלבית: 04-6536707
שובל שניבית: 04-6536436
שולמי חנהבית: 04-6536620
שולמי יעקבבית: 04-6536620
שומינוב ישראלבית: 04-6536318
שומינוב מזלבית: 04-6536318
שונרי נתןבית: 04-6536487
שונרי רחלהבית: 04-6536487
עבודה: 04-6536930
שחרור פלד גאיהנייד: 054-7557835
שטיין לאהבית: 04-6536627
שטיין נחמןבית: 04-6536583
שטיין שמואלבית: 04-6536880
שטרן ראובןבית: 04-6536612
שיטים מכוןבית: 04-6536344
שלו חנהבית: 04-6536626
שלו שרוןבית: 04-6536852
שלם אפרתבית: 04-6536624
שמי רותבית: 04-6536588
שמלה מירבבית: 054-7984844
שמר מיטלבית: 04-6536693
שניר חייםבית: 04-6536689
שניר לאהבית: 04-6536689
שפי בתיהבית: 04-6536836
שפר אבישיבית: 04-6536474
שפר איילבית: 0544945151
שפר הדסבית: 04-6536034
שפר חמדהבית: 04-6536768
שפר יגאלבית: 04-6536586
שפר נדבבית: 04-6536034
שפר נירבית: 04-6536768
שפר עדהבית: 04-6536472
עבודה: 04-6063152
שפר עופרבית: 04-6536749
שפר עפרהבית: 04-6536581
שצ`ופקביץ מיקיבית: 04-6536726
שר סמדרבית: 04-6536678
שרגא גליתבית: 04-6536861
שרגא דוריתבית: 04-6536739
שרגא יהודיתבית: 04-6536770
שרגא יעקבבית: 04-6536560
שרגא רונןבית: 0542555828
שרגא שולמיתבית: 04-6536560
שרגא תמיבית: 04-6536021
שרון גדעוןבית: 04-6536625
שרון יואבבית: 04-6536576
שרון ירדןבית: 0504204340
שרון נוריתבית: 04-6536625
שרון ענתבית: 04-6536576
עבודה: 04-6536505
שרון שלומיתבית: 04-6536549
שריג אורהבית: 04-6536593
שריג איילבית: 04-6536641
שריג יהודיתבית: 04-6536641
שריג יהודיתבית: 04-6536641
שריג רןבית: 04-6536593
שריקה לימורבית: 04-6536677
שרם מיריבית: 04-6536305
שרם ניסיםבית: 04-6536305
ת
תקשורתעבודה: 6888 קוד 8233 נייד 050-7573959
תשתיות
תשתיות ונוי –1
backtotop