גיוסים לתנועה ולמדינה -אנשים ומשימות

 

גיוסים לתנועה ולמדינה -אנשים ומשימות
רשימת חברי בית השיטה שגויסו לתנועה להתיישבות  ולביטחון

 
רשימת חברי בית השיטה, מגוייסי התנועה, “הקבוץ המאוחד” ומאוחר יותר התנועה הקיבוצית המאוחדת “התק”ם”.
חברי בית השיטה מילאו תפקידים ציבוריים, חינוכיים, משקיים, טכנים, מיקצועים, אירגוניים, ביטחוניים, ככל שנדרש מהם בהיותם חברי תנועת הקיבוץ המאוחד והתק”ם.
 מהותה של התנועה הייתה נטילת חלק ואחריות בבניין הישוב והמדינה, ובהתאם לכך גם  התפקידים שמילאו חבריה.
להלן פירוט שטחי הפעולה שחברי בית השיטה היו אחראים ומעורבים בהם לאורך שנים רבות.  בשנים מסויימות, 7% של חברי הישובים היו אמורים לעמוד לרשות התנועה בכל עת, בתוכם כמובן גם  חברי בית השיטה.
 למעלה מ 120 חברים לקחו חלק בגיוסים השונים שנמשכו לעיתים שנים רבות ואלה לא כוללים את מגויסי הבטחון בטרם מדינה ואת מגויסי השנה השלישית בתום או לפני השרות הצבאי שכלל את מרבית בנינו המשתחררים. חלק מהמגויסים,יחידים ומשפחות הצטרפו לקיבוצים כחברים בסוף גיוסם.
 
שטחי אחריות שהתנועה לקחה על עצמה
חלקם של חברי בית השיטה – בשנים אלו
מזכירות כללית, הפורום המבצע את החלטות הועידות והמועצות של התנועה
בנימין גל מזכיר כללי            1955-1953
נחום שריג מזכיר כללי          1968-1972   
דפנה שטרן עבודה במזכירות         1994
ביטחון
הביטחון היה אחד העיסוקים המרכזיים של חברי קבוצת החוגים בבית השיטה , ושל תנועת הקיבוץ המאוחד  מראשית דרכה.
בפרק על נושא זה באתר של בית השיטה יש פירוט רב, הכולל את  שמות החברים המגוייסים להגנה, למשטרה, לפלמ”ח,למוסד, לבריגדה לעליה ועוד.
 אחרי קום המדינה משרתי הקבע בצבא נשארו על תקן של מגוייסים לתנועה  ולכן נוסיף שמותיהם:
 
יונה ירחי – וע. הביטחון של התנועה 1954-56 
רן שריג
משה פלד
ניצן סלע
עמיקם סבירסקי
עובד דרור
לוי מן, אגף הנח”ל במשרד הביטחון
ועדה לגיוס חברים מהישובים
מיכאל ירבעם                        1977-1981
יעקב שרגא (באופן חלקי)
מיכה שגיא (באופן חלקי)
ועדות עליה ותפקידיהן:
קבלת עליה
הכוונת העולים לישובים וליווי קליטתם
הבאת עולים בדרך לא ליגאלית  ורכישת ספינות, לפני, בתוך ואחרי מלחמת העולם השנייה.
ליווי עולים במחנות עקורים בגרמניה-           אחרי המלחמה,
וליווי העולים במחנות בקפריסין-
זאב מיינרט –                        1937; 1948-1949
שמריה צמרת –            1939-1942; 1945-1947
אברהם אבישי –           מוסד לעלייה ב’     1947
יוזיק – יוסף קרייז חוגים – מוסד לעלייה ב’
חיים רימון –              מחנות עקורים ואירגון עליה ב’
זלמן פרח –              ממובילי אוניות המעפילים
אריה וייצמן –             מצוות מובילי האניות
בתיה גבתי – טומרקין                           1946
מנחם אורן   בקפריסין                           1947
אהרון פרייברג                                     1947
ארנסט הורביץ                                     1947
ליווי עולים – הוראת עברית במעברות ובחוות הכשרה בארץ,מייד  עם קום המדינה
נעים שמש – אחריות על מעברת עפולה
תקוה שריג – הוראת עברית בשחריה,  חות הכשרה בחבל לכיש
ראובן לוין  –     בשחריה חבל לכיש
ראוי  לציין שבני השכבה הבוגרת של בית הספר שלנו עבדו במעברה ליד עפולה ובנוריס כל יום אחרי הלימודים.
הקמת סמינר ראשון ללימוד עברית   בברית המועצות, עבודה עם מסורבי עליה
רות אלון                                   1990, 1987
עזריה אלון
הועדה לקליטת עליה מן העיר לכפר
רותי שמי                                    1976-1978
גיוסים לתנועות נוער
לתנועות המחנות העולים והנוער העובד,        לפני קום המדינה
עזריה אלון
שבתאי בארי
בנימין גל
בנימין גלעד                                  1947
שלמה ענתבי
ציפורה גלעד
הדסה עמרמי צמרת
ציונה לבני גל
שלומית נחמני הגלעדי
אברהם אדרת
זאב מיינרט
שליחות לחו”ל לתנועה הציונית-לפני קום המדינה
הקמת תנועת נוער לפני קום המדינה
עדין שולמי – לפרס                     1943-1944     
רפי מייזלס – הקים וריכז את קיבוצי ההכשרה וחלוצים, בזמן המלחמה              1939-1945
נעים שמש – שליחות מודיעינית בסוריה
יוזיק ורבקה חוגים – שליחות בארה”ב ערב הקמת המדינה                                              1947
כתריאל כץ
אורי שאר ישוב (שאריק)– שליחות ליוון להבאת עולים
שליחות לתנועות הנוער ולעבודה קהילתית בחוץ- לארץ  אחרי הקמת המדינה
בן ציון וחגית אסף – לתוניס וצרפת  1951   – 1949
ברוריה ואריה בן גוריון – קנדה          1955 -1953
ולארצות הברית                               1971-1973
בנש ויפה גולדמן – לקנדה
חיים רימון לצ’ילה                     1957-1958
חיים ושרקה רימון – לברזיל         1962-1964
חיים רימון – לברזיל                             1970
אהוד ודינה ארם – אורוגווי            1967-1970
אמנון ותמר אבנן נור – אנגליה       1969-1971
זאב מיינרט לסמינר תנועות הנוער צרפת  1956
יצחק וכרמלה ישראלי – צרפת      1971-1973
אילן ויעל סתוי – צרפת                 1980-1983
מיכה ויעל שגיא – קנדה               1972-1975     
אהרון ויהודית בצלאל – ברזיל              1966
אסף וחמוטל כרמי – ארה”ב        1972-1975
עמיחי ורזיה ירחי – עבודה קהילתית בוואשינגטון                                1981-1984   
יחזקאל וחנה דורי – כנ”ל              1984-1986 
חגי שולה בן גוריון – כנ”ל+עליה     1989-1992
לארי ואלה האריס – כנ”ל+ עליה  1986-1989
  
עבודה בתנועות נוער, המחנות העולים, הנוער העובד, חטיבת בני הקיבוץ המאוחד , אחרי קום המדינה
עזריה אלון מרכז חטיבת בני הקיבוץ 1954-57
נתן שונרי – מרכז חטיבת בני הקיבוץ   1968-69
יפתח גלעד – חטיבת בני הקיבוץ          1970-72
מיכה שגיא – מרכז הנוער של הקבה”מ 1978-81
אהוד ארם – מזכירות הנוער העובד, שלוש קדנציות כולל ליווי גרעיני ההתיישבות של התנועה
גדעון קוטנר – מחנות העולים ק. מוצקין    1966
אורי כרמי – הנוער העובד                      1962
נתנאל אדר – הנוער העובד                   1962   
יעקב שולמי גזבר המחנות העולים       1987-88  
עלינו לציין  ולהוסיף את בנינו  מסיימי מחזורי בית הספר שחלקם עבדו בתנועות אלה בשנת שרות לפני הצבא. לא הוספנו את שמותיהם מפאת מספרם הרב.
ועדת המשק ותחומי אחריותה
ליווי משקים קיבוציים  לסוגיהם
אברהם ארגוב – מרכז ועדת משק (שלוש קדנציות)
מאיר כרמי – חבר ועדת משק
שלום קרליץ -מרכז הועדה לישובים צעירים 1961-67

 

ליווי ועזרה לישובים חדשים וצעירים לפני קום המדינה

 

דקלה מיינרט – ליווי קיבוץ קדמה  ארגון בשירותים השונים     –                                    1942
עדה בלומנטל ישראלי –               1946  1945
 ליווי ועזרה לישובים חדשים וצעירים
איזי שונרי –         ליווי נוה אור
משה שרייבמן –נוה אור                     1966
אורי עפרוני –  נוה אור                       1957
נחום שטיקלר – נוה אור                    1957
זלמן פרח –     (נוה אור באופן חלקי)
אברהם דואק – (נוה אור  באופן חלקי)
חיים לוי – נוה אור
שושנה המאירי – אירגון המטבח בנוה אור
בלהה הלר – נוה אור עזרה לאחזקת הנוי         (גויסה גם לאורטל ולאורנים בתחום הנוי)
בת ציון שושני – ליווי מלכיה
יענקלה הורביץ – צובה        1958
יובל ארנון – ליווי יראון          1957-1958
מרים חצרוני – ליווי נחשולים בתחום החינוך
הדסה צמרת – ליווי מרום גולן 1967-1968
הדסה צמרת – גיוס באילות 1984
יעקב שרגא – ליווי ישובי עמק הירדן ובקעת הירדן, ורכז מחלקת ההתיישבות בתק”ם     1976-1979
תמר אבנור – ישובי עמק יזרעאל והגולן 1985-88
יצירת חבורת התיישבות באחריות בית השיטה     זלמן פרח – הקמת חבורה לישוב אורטל 1975
ארי לידן-  עזרה לליווי אורטל
רבקה חוגים – עזרה לאורטל
חיים אהוביה – עזרה לאורטל
שלמה וחנה גלר -,אורטל
חגי ב.ג,בתיה שפי כנ”ל אורטל
שאול אורן  -אורטל
יעל שגיא – 1986-88
ליאורה ויצמן -עבודה סוציאלית
אהוד ארם – ליווי
גדעון צביק – ליווי
רגינה וזיגי ארייך – ליווי בנערן וחיזוק משפחות
גדעון ורנה קוטנר -ליווי וחיזוק משפחות
שלמה גלר  –      הקמת גרעין וליווי נערן
דניאל בן מאיר – ליווי, נערן   1973-75      
שבתי ורות בארי – ליווי ייטב 1981
לסיכום הפרק על העזרה לישובים צעירים צריך לזכור שהיתה  קבוצה גדולה  של בנים ובנות אחרי צבא וכן משפחות צעירות שהצטרפו או נשלחו לישובים צעירים כמו נוה אור, עין זיוון, מרום גולן, אייל, פלמחים, אילות,ועוד . את שמותיהם של חברים אלה לא פירטנו, אבל הם מעבים את סך כל העזרה שבית השיטה הושיטה לעזרת קיבוצים רבים לאורך עשרות שנים.

 

אחיזה בענפי עבודה כדריסת רגל ליהודים            ישראל ברונשפיגל – עבודה במפעלי סדום 1934; 1940-1946

 

הקמת כלים ויצירת נכסים לביסוס ועזרה למשקים במסגרת הגיוסים לקיבוץ המאוחד:
אברהם ארגוב – חבר בצוות הדן בייעוד הקרן.
דפנה שטרן – מזכירת הקרן          1988-1990
קרן הקיבוץ ,”חשב” לעיבוד נתונים, משותף עם תנועת המושבים, מפעל הבנייה, ועדת הבנייה, חברת “סלע” לספנות, מחלקת התכנון, משקי הקבה”מ ועוד….
אורי כרמי – מנהל “חשב”           
 1980-1982 
חיים סבירסקי – ריכוז מפעל הבנייה וחבר וועדת הבנייה
שבתאי בארי – חבר ועדת הבנייה
עדי שרון – חבר ועדת הבנייה ומחלקת התכנון
שמואל ביקלס – מחלקת התיכנון
יעקב יוניש – מנהל מחלקת התכנון 1974-1977
גדעון צביק – מח תכנון 1986 -1990
דוד ניסן – משקי הקיבוץ המאוחד
יוזיק חוגים- חברת הספנות “סלע”
ועדת חינוך
 לליווי ותמיכה בחינוך המשותף בקיבוצים
עדה מיכאלית – הגיל הרך                   1961  
בנימין גלעד – ועדת חינוך                    1972
יוכבד שטיקלר – ליווי החינוך בגיל הרך
ציונה גל – עורכת “צרור מכתבים לחינוך”
רות אלון – גיוס במטרה להוספת תלמידים  לבתי הספר קיבוציים                                  1957
עובדיה סולימן – קבוצת נעל”ה  וצעירים אתיופים
ועדת תרבות
 של הקיבוץ המאוחד ושל התק”ם
ישראל ברונשפיגל                           1950-1952
אריה בן גוריון – ועדת תרבות וחגים –
 ניהול ופיתוח ארכיון החגים הקיבוצי
אפרת שלם – ועדת תרבות
ביטאון שבועי “יחד”
דורית ארנברג צמרת – עורכת “יחד”    1984-1986
הוצאת הספרים של הקיבוץ המאוחד
לאה שניר – עורכת                           1982-2003
רזיה בן גוריון   – עורכת                     1982-1999
תמנע הורביץ – עורכת                       1994-2003
אברהם אבישי –  אחראי על ניהול הכספי
משה שרייבמן – אחראי על המחסנים
הסמינר הרעיוני “אפעל”
בן ציון אסף                                       1952
מנחם אורן
זאב מיינרט –
עידית סולימן – אחראית על ההסעדה באפעל
ועדת חברה
ליווי הקיבוצים בשאלות חברה, וגיבוש נוהגים ועקרונות
שבתאי בארי – ריכוז ועדת חברה
שורי מיינרט- ריכוז ועדת חברה –     1975-1978
עובדים סוציאליים לעזרת הפרט והמערכת.
ועדת יחידים
תמר אהוביה – ריכוז העובדים הסוציאלים  1975
 בת ציון שושני – גיוס חלקי
החברה ליעוץ אירגוני
רבקה חוגים – עבודה בכפר חרוב כחברת צוות היעוץ
מחלקה לטיפול מרוכז בשילומים מגרמניה
מנחם דוד
צבי לוין
גרשון מנור
ברית התנועה הקיבוצית
תמר אבנור- ועדת בריאות –          1998 -1992
עדנה היינמן -מדור קשישים          1986   -1981
שלומית שרון – השתלמויות ומטפלות 1985-1982
איה לוין – בימת הקיבוץ ולהקת המחול -תלבושות
גיוס למוסדות ואירגונים של ההסתדרות והמדינה
הטי באר – נעמ”ת
נגה בוטנסקי – נעמ”ת
משרד החקלאות אשראי מרוכז
מאיר כרמי – 1961-1971
סמינר אורנים
עדה מיכאלית – הגיל הרך             1966- 1963
מיכה שגיא – ניהול סמינר אורנים    1992 -1988
המשביר המרכזי
נתן שונרי
גיוס למפ”ם, אחדות העבודה, מפלגת הפועלים (בשנים שונות)
יוסף גופר
יוזיק, יוסף חוגים
זאב מיינרט – בית ברל
אסף כרמי – ועדת הבחירות
הערה לסיום: ניסינו לקבץ את כל מגויסנו במסגרות השונות של התנועה ומוסדות המדינה אך רבים בודאי עדיין חסרים או לא מעודכנים ולכן נשמח לקבל כל הערה שתוסיף או תבהיר את המאמץ העצום לו היתה בית השיטה שותפה לאורך שנים רבות כלכך.
איסוף החומר :שורי מיינרט וארכיון בית השיטה
עריכה והקלדה :עדנה הדר וחגי בן גוריון 2009

 

 מגויסים במלחמת העולם השנייה  1939 -1945

 

חי”ר:
אריה אדלר
משה בדן
 
נחמיה פירט
שמעון קוטנר
 
אריה אלקינד
צבי יונאס-ינאי
עזרא עקרב
נחמיה קליבנסקי
יהודה שטרן
 
נהגים:
בצלאל אלישברג
נעמי הנדלר
ברוך חפרי
 
יצחק דורה
יצחק לגר
 
טרקטורים:
בנימין דובניקוב
 
 
חיל הנדסה:
זאב פדלמן
 
דוד קויפמן
 
א.ט.ס:
מרים גרינגר
 
מרים פרוידנברג
 
צבא הולנדי:
דוד בן טובים
 
 
 
 
מגוייסי פלמ”ח – 1942
 
שאריק
אריה וייצמן
דוד קופמן
נעים שמש
אסתר צוקרוביץ
יאיר הגלעדי
זלמן פרח
נחום שריג
צביה כצנלסון
חנה בלכר – מבשלת בגדודים
רודי – שמירת חופים 
 
 
 
המגויסים במלחמת השחרור
 
חיים אבן נור
משה באומר
צבי בנאור
נפתלי כץ
יוסף לבני
יוסף מירון
שמעון שנירר
אשר ארייך
אלזה הלפרן
יוסוף גדרון

 

* לדף באתר הפלמ”ח 

* קישור ליוסוף גדרון בפלים

שאריק
דן ישראלי
אריה כהן
חיים לנגספלד
זלמן פרח
נחום שריג
בלהה הלר
שבתאי לוי
אברהם ברלב
מנחם דוד
כתריאל כץ
שמחה כהן
אהוביה מלכין
יונה רבניצקי
צבי תמרי
הני מוסבך
יצחק דורה (חזר מהשבי המצרי 1.3.49)
 
רשימת מגויסי תל יוסף והישובים מחוץ לבית השיטה – אשר הם חברי בית השיטה כיום
 
 בפלמ”ח

דניאל בן מאיר

לדף באתר הפלמ”ח

יהודה ציפוק
דן כרמל
חיים אהוביה (יוקי)

גיורא רייכמן

דרור טל
אהרון שמי
תמר אהוביה
גינה מן
אורי עפרוני
חיים רמון
 
 
 
 
שיירות לירושלים הנצורה
אח”כ גולני
חטיבת הנגב
חטיבת הנגב
חטיבת הראל
חטיבת הראל
חטיבת הראל
חטיבת הראל
חטיבת הראל
חטיבת יפתח
פלי”ם – הראל
משמר החוף-אלתר גפני
בצבא הבריטי-תומס קרונר
נעמי הנדלר – אחר כך במחוז העמק.
גדוד -12-לוימן
מטה מחוז העמק-יעקב הורביץ
חיל הנדסה-מילק ביקלס
מגויסי בית השיטה לארגון ההעפלה

 

שמריה צמרת
אברהם אבישי
זלמן פרח
אריה וייצמן
שאר ישוב אורי
חיים רמון
שליחים בקפריסין
אהרון פרייברג
ארנסט הורביץ
מנחם אורן
מגויסים מעבר לים לביטחון
כתריאל כ”ץ
בן ציון אסף
רפי מייזלס

 

עריכה ותוכן  :שורי מיינרט וחגי בן גוריון

הדפסה :עדנה הדר  2009

מקורות  :ארכיון בית השיטה (תמר אדר) ומקורות אישיים

 חזרה לראש העמוד

 


גרסה להדפסה
גרסה להדפסה
     
שליחה לחבר
שליחה לחבר

backtotop