תומס קרונר

 

————————————

רשימת המחזורים בבית השיטה

1.8.08
מס’ שם המחזור שנת סיום בה”ס מספר מסיימים מסיימים מצטבר קישור לשמות הערות
1 אלון 1953 22 22    
2 אורן 1954 24 46    
3 זית 1955 18 64    
4 להבה 1956 22 86    
5 נמלה + דרורים 1957 37 123    
6 אילה 1958 21 144    
7 דרור 1959 20 164    
8 יחדיו 1960 28 192    
9 תומר 1961 30 222    
10 רקפת 1962 25 247    
11 אלומה 1963 33 280    
12 ארז 1964 36 316   המחזור הגדול ביותר
13 כפירים 1965 32 348    
14 הדס 1966 17 365    
15 אבוקה 1967 25 390    
16 עופר 1968 27 417    
17 נרקיס 1969 20 437    
18 רימון 1970 22 459    
19 חצב 1971 23 482    
20 שביט 1972 17 499   ב – 1973 לא היתה כתה
21 שיטה 1974 20 519    
22 הדר 1975 21 540    
23 נחשון 1976 17 557    
24 שיבולים 1977 25 582    
25 אילנות 1978 12 594    
26 ברושים 1979 18 612    
27 כלנית 1980 16 628    
28 דקל 1981 23 651    
29 גפן 1982 25 676    
30 שקד 1983 28 704    
31 חבצלת 1984 30 734    
32 נורית 1985 22 756    
33 דגן 1986 29 785    
34 צבר 1987 27 812    
35 רותם 1988 31 843    
36 יובל 1989 24 867    
37 אשל 1990 28 895    
38 סביון 1991 35 930    
39 סנונית 1992 28 958   מחזור אחרון שסיים בה”ס בבית השיטה
40 ערבה 1993 35 993   למדו י”ב בעין חרוד
41 גלעד 1994 29 1,022    
42 עומר 1995 24 1,046    
43 גלבוע 1996 29 1,075    
44 שחר 1997 22 1,097    
45 ניצן 1998 20 1,117    
46 נירים 1999 21 1,138    
47 רעות 2000 22 1,160    
48 מורן 2001 17 1,177    
49 אנפה 2002 12 1,189    
50 תמר 2003 28 1,217    
51 תות 2004 20 1,237    
52 אגוז 2005 14 1,251    
53 מרגנית 2006 7 1,258   המחזור הקטן ביותר
54 סביונים 2007 10 1,268    
  סה”כ   1,268     סך הכל תלמידים שסיימו בית ספר

 

 

 
28.8.08
מס’
שנה
חברים ומועמדים
תושבים וזמניים
ילדי חוץ וחב’ נוער
ילדי קיבוץ
סה”כ אוכלוסיה
הערות
1
1936
246
 
 
30
276
 
2
1937
230
 
 
 
230
 
3
1938
292
 
 
 
292
 
4
1939
286
54
 
56
396
 
5
1940
315
121
 
68
504
 
6
1941
324
92
 
91
507
 
7
1942
299
124
32
116
571
 
8
1943
310
155
5
156
626
 
9
1944
303
118
14
172
607
עד כאן נתונים מהארכיון
10
1945
295
71
4
147
517
מכאן נתוני דיווח לברית פיקוח
11
1946
298
127
13
167
605
 
12
1947
289
170
49
261
769
 
13
1948
287
135
97
290
809
 
14
1949
319
87
120
302
828
 
15
1950
301
133
93
341
868
 
16
1951
309
137
97
357
900
 
17
1952
320
103
93
358
874
 
18
1953
357
47
191
343
938
 
19
1954
388
132
129
353
1,002
 
20
1955
377
61
62
331
831
 
21
1956
389
30
78
326
823
 
22
1957
440
70
62
349
921
 
23
1958
437
64
57
325
883
 
24
1959
448
53
28
320
849
 
25
1960
457
 
 
319
776
 
26
1961
477
62
26
294
859
 
27
1962
486
65
35
289
875
 
28
1963
508
 
 
277
785
 
29
1964
536
68
43
266
913
 
30
1965
556
57
35
251
899
 
31
1966
571
68
61
258
958
 
32
1967
576
84
69
265
994
 
33
1968
591
62
48
262
963
 
34
1969
589
33
32
274
928
 
35
1970
585
45
23
275
928
 
36
1971
598
47
36
275
956
 
37
1972
607
67
34
291
999
 
38
1973
608
77
43
320
1,048
 
39
1974
616
135
54
333
1,138
 
40
1975
641
117
54
360
1,172
 
41
1976
639
128
46
384
1,197
 
42
1977
651
187
21
384
1,243
 
43
1978
641
158
16
408
1,223
 
44
1979
654
176
18
423
1,271
 
45
1980
662
132
28
432
1,254
 
46
1981
667
158
28
428
1,281
 
47
1982
694
145
25
436
1,300
 
48
1983
706
196
21
427
1,350
 
49
1984
741
142
15
417
1,315
 
50
1985
742
183
29
431
1,385
שיא אוכלוסיה
51
1986
748
173
27
429
1,377
 
52
1987
746
132
28
422
1,328
 
53
1988
729
140
42
401
1,312
 
54
1989
740
96
36
385
1,257
 
55
1990
740
99
46
372
1,257
 
56
1991
717
106
57
345
1,225
 
57
1992
715
123
54
334
1,226
 
58
1993
721
138
53
313
1,225
 
59
1994
725
134
52
297
1,208
 
60
1995
685
132
50
269
1,136
 
61
1996
674
125
29
257
1,085
 
62
1997
615
174
47
242
1,078
 
63
1998
596
186
54
229
1,065
 
64
1999
587
247
64
215
1,113
 
65
2000
584
205
59
197
1,045
 
66
2001
558
202
101
186
1,047
 
67
2002
545
150
63
177
935
 
68
2003
540
188
57
155
940
 
69
2004
522
163
35
146
866
 
70
2005
498
174
43
140
855
 
71
2006
473
222
60
126
881
 
72
2007
458
257
86
122
923
 
מספר נפשות במגזרי האוכלוסיה בשנת 2007 ב – % משנת השיא 1985 
73
2007
61.7%
140.4%
296.6%
28.3%
66.6%
 
 
רשימת המחזורים בבית השיטה
 
1.8.08
מס’
שם המחזור
שנת סיום בה”ס
מספר מסיימים
מסיימים מצטבר
קישור לשמות
הערות
1
אלון
1953
22
22
 
 
2
אורן
1954
24
46
 
 
3
זית
1955
18
64
 
 
4
להבה
1956
22
86
 
 
5
נמלה + דרורים
1957
37
123
 
 
6
אילה
1958
21
144
 
 
7
דרור
1959
20
164
 
 
8
יחדיו
1960
28
192
 
 
9
תומר
1961
30
222
 
 
10
רקפת
1962
25
247
 
 
11
אלומה
1963
33
280
 
 
12
ארז
1964
36
316
 
 
13
כפירים
1965
32
348
 
 
14
הדס
1966
17
365
 
 
15
אבוקה
1967
25
390
 
 
16
עופר
1968
27
417
 
 
17
נרקיס
1969
20
437
 
 
18
רימון
1970
22
459
 
 
19
חצב
1971
23
482
 
 
20
שביט
1972
17
499
 
ב – 1973 לא היתה כתה
21
שיטה
1974
20
519
 
 
22
הדר
1975
21
540
 
 
23
נחשון
1976
17
557
 
 
24
שיבולים
1977
25
582
 
 
25
אילנות
1978
12
594
 
 
26
ברושים
1979
18
612
 
 
27
כלנית
1980
16
628
 
 
28
דקל
1981
23
651
 
 
29
גפן
1982
25
676
 
 
30
שקד
1983
28
704
 
 
31
חבצלת
1984
30
734
 
 
32
נורית
1985
22
756
 
 
33
דגן
1986
29
785
 
 
34
צבר
1987
27
812
 
 
35
רותם
1988
31
843
 
 
36
יובל
1989
24
867
 
 
37
אשל
1990
28
895
 
 
38
סביון
1991
35
930
 
 
39
סנונית
1992
28
958
 
מחזור אחרון שסיים בה”ס בבית השיטה
40
ערבה
1993
35
993
 
למדו י”ב בעין חרוד
41
גלעד
1994
29
1,022
 
 
42
עומר
1995
24
1,046
 
 
43
גלבוע
1996
29
1,075
 
 
44
שחר
1997
22
1,097
 
 
45
ניצן
1998
20
1,117
 
 
46
נירים
1999
21
1,138
 
 
47
רעות
2000
22
1,160
 
 
48
מורן
2001
17
1,177
 
 
49
אנפה
2002
12
1,189
 
 
50
תמר
2003
28
1,217
 
 
51
תות
2004
20
1,237
 
 
52
אגוז
2005
14
1,251
 
 
53
מרגנית
2006
7
1,258
 
 
54
סביונים
2007
10
1,268
 
 
 
סה”כ
 
1,268
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קבוצת גיל
מס’ חברים
95+
3
90-95
11
85-90
9
80-85
12
75-80
11
70-75
43
65-70
74
60-65
82
55-60
67
50-55
25
45-50
29
40-45
29
35-40
16
30-35
5
סה”כ
416
 
 
התפלגות המשקעים בבית השיטה  1936-2007
טבלת גשם חודשית – תשס”ח 2007-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מעודכן ל-
31.8.08
יום
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
ינואר
פברואר
מרץ
אפריל
מאי
1
 
 
       0.1
 
 
 
 
 
2
 
 
       3.5
       3.7
 
       5.6
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
       4.0
 
 
 
 
5
 
 
 
       0.3
 
 
 
 
6
 
 
    10.0
 
 
 
 
 
7
 
 
    16.9
       3.1
 
 
 
 
8
 
 
 
       2.4
 
 
 
        6.0
9
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
       3.1
 
 
 
12
 
 
 
 
       5.9
 
 
 
13
 
 
 
 
       2.5
       0.5
 
 
14
 
 
    13.4
 
    15.9
 
 
 
15
 
 
 
 
0.2
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
18
        0.7
 
       0.5
 
       9.0
 
 
 
19
 
      4.9
 
 
       0.8
 
 
 
20
 
    25.0
       3.5
 
 
 
 
 
21
 
    29.0
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
       3.5
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
25
 
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
       0.1
 
 
          0.3
 
27
 
 
 
       4.4
 
 
 
 
28
 
 
 
    11.3
 
 
 
 
29
 
 
 
    33.0
 
 
 
 
30
 
 
 
    12.9
 
 
 
 
31
 
 
 
 
 
       2.5
 
 
סה”כ
        0.7
    58.9
    47.9
    78.7
    37.4
       8.6
          0.3
        6.0
מצטבר
        0.7
    59.6
 107.5
 186.2
 223.6
 232.2
     232.5
   238.5
תשס”ז
 ימי גשם 
           1
         3
          7
        11
          7
          3
             1
           1
חודשי
 רב שנתי 
      14.6
    48.9
    83.2
    98.2
    73.2
    50.6
        16.8
        4.1
מצטבר
      14.7
    63.6
 146.8
 245.1
 318.2
 368.8
     385.6
   390.0
רב שנתי
 
 
טבלת גשמים רב שנתית
לכמויות הגשם בבית השיטה
מס’
שנה
שנה
סה”כ שנתי
1
1936-37
תרצ”ז
387.1
2
1937-38
תרצ”ח
471.0
3
1938-39
תרצ”ט
421.6
4
1939-40
ת”ש
306.6
5
1940-41
תש”א
296.5
6
1941-42
תש”ב
330.1
7
1942-43
תש”ג
571.8
8
1943-44
תש”ד
385.9
9
1944-45
תש”ה
736.9
שנת שיא
10
1945-46
תש”ו
276.1
11
1946-47
תש”ז
174.7
12
1947-48
תש”ח
377.4
13
1948-49
תש”ט
481.9
14
1949-50
תש”י
407.0
15
1950-51
תשי”א
212.7
16
1951-52
תשי”ב
385.4
17
1952-53
תשי”ג
446.0
18
1953-54
תשי”ד
505.0
19
1954-55
תשט”ו
229.6
20
1955-56
תשט”ז
424.4
21
1956-57
תשי”ז
391.1
22
1957-58
תשי”ח
365.3
23
1958-59
תשי”ט
274.7
24
1959-60
תש”כ
179.4
בצורת
25
1960-61
תשכ”א
371.1
26
1961-62
תשכ”ב
490.8
27
1962-63
תשכ”ג
369.2
28
1963-64
תשכ”ד
445.0
29
1964-65
תשכ”ה
465.5
30
1965-66
תשכ”ו
264.7
31
1966-67
תשכ”ז
556.0
32
1967-68
תשכ”ח
369.0
33
1968-69
תשכ”ט
482.6
34
1969-70
תש”ל
361.8
35
1970-71
תשל”א
450.6
36
1971-72
תשל”ב
465.2
37
1972-73
תשל”ג
284.4
38
1973-74
תשל”ד
489.0
39
1974-75
תשל”ה
348.8
40
1975-76
תשל”ו
402.9
41
1976-77
תשל”ז
483.0
42
1977-78
תשל”ח
390.0
43
1978-79
תשל”ט
222.6
44
1979-80
תש”מ
612.0
45
1980-81
תשמ”א
482.0
46
1981-82
תשמ”ב
222.4
47
1982-83
תשמ”ג
506.5
48
1983-84
תשמ”ד
293.9
49
1984-85
תשמ”ה
253.4
50
1985-86
תשמ”ו
333.2
51
1986-87
תשמ”ז
415.6
52
1987-88
תשמ”ח
474.3
53
1988-89
תשמ”ט
311.3
54
1989-90
תש”נ
533.7
55
1990-91
תשנ”א
342.6
56
1991-92
תשנ”ב
842.9
שנת שיא
57
1992-93
תשנ”ג
219.9
58
1993-94
תשנ”ד
292.9
59
1994-95
תשנ”ה
474.3
60
1995-96
תשנ”ו
386.0
61
1996-97
תשנ”ז
397.1
62
1997-98
תשנ”ח
472.7
63
1998-99
תשנ”ט
207.5
בצורת
64
1999-00
תש”ס
342.6
65
2000-01
תשס”א
250.6
66
2001-02
תשס”ב
398.7
67
2002-03
תשס”ג
651.4
68
2003-04
תשס”ד
328.9
69
2004-05
תשס”ה
316.5
70
2005-06
תשס”ו
344.3
71
2006-07
תשס”ז
381.4
72
2007-08
תשס”ח
238.5
73
ממוצע רב שנתי
 
390.0
 

חברים בכל שכבת גיל בבית השיטה ב 2008

 

תנועת האוכלוסיה בבית השיטה משנת  1936 ועד 2006

 

כמות משקעים בבית השיטה משנת 1936 ועד 2007  במצטבר לכל שנה

                                      עריכה: חגי בן גוריון ונתנאל אדר

                                    צילום וסריקה: חיים בניאן 

                                    הדפסה : עדנה הדר

                                    עריכה גרפית: מיכל אלבלק

  מקורות :ארכיון בית השיטה(תמר אדר)

 בחזרה לראש העמוד

backtotop