חיפוש לפי אירוע:

נפטר פעולות איבה חלל צה"ל נפטרים (כללי)

אסתר קרליץ
הורה

 

ד’ בניסן תרמ”ו                       ו’ בניסן תשל”ח
9.5.1886                             13.4.1978
 
 
אסתר, אמו של שלום קרליץ, נולדה בעיירה אראן שבמחוז וילנה, ליטא,
בבית מסורתי. בגיל עשר עברה, עם הוריה לוילנה,ובגיל שתים עשרה כבר
היתה עמוד התווך במסחר הבדים של הוריה. 
בת עשרים נישאה וילדה שני ילדים.
במלחמת העולם הראשונה נחרב הכל – הבית, המחייה, והמהפכה שבאה
בעיקבותיה לא היטיבה יותר עם המשפחה. בעלה נעצר, ובמאמצים גדולים
הצליחה אסתר להשיג את שחרורו. עם גבור האנטישמיות בליטא, שעברה
לשלטון הפולני,התחזקה אצל היהודים הזיקה הציונית.
בתושייה ויוזמה הכינה אסתר את הקרקע לעלייה לארץ, וב-1924 עלו,
בהשאירם אחריהם משפחה עניפה ואת רוב רכושם.
בתקופה הראשונה בארץ, עד שבעלה התבסס, היתה זו אסתר שפירנסה את המשפחה.
אסון כבד פקד אותה בהילקח בנה בכור,בגיל עשרים ושבע.
ב-1947 עברה עם בעלה לבית-השיטה, אל שלום. מאמץ רוחני ונפשי גדול
נדרש כדי להסתגל לאורח החיים החילוני, שהיה כל-כך מנוגד לדרך חייהם.
אולם במהרה למדה אסתר להכיר את הערכים שעליהם מבוסס הקיבוץ
והתפעמה מהם. עם זאת לא ויתרה על אורח חיים דתי בביתה.
אסתר לקתה בבריאותה ועשרים שנה היתה רתוקה לחדרה. כל אותן שנים
עקבה בעירנות אחר הנעשה, הירבתה לקרוא ולהתעניין.
נפטרה בשיבה טובה. בת תשעים ושתיים.
יהי זכרה ברוך.

 

יהי זכרו ברוך

backtotop