חיפוש לפי אירוע:

נפטר פעולות איבה חלל צה"ל נפטרים (כללי)

 

יוסוף פרג

 1.11.1936             19.11.2018

 

יוסוף נולד בסתיו 1934 להוריו ניסים ופרידה פרג’ון בדמשק שבסוריה, אח לשמעון ולעדה הבוגרים ממנו ,ולברה ולפרדי. אבי המשפחה היה בן למשפחה ארצישראלית שומרת מסורת שהיגרה לדמשק ב – 1929 מחמת מצוקה כלכלית וניהל שם חנות בדים. כראוי למשפחה אמידה נשלח יוסוף ללמוד בבית-הספר אליאנס.

ערב סיומה של מלחמת העולם השנייה התעצמו דרישות הסורים לעצמאות ונעכרה הידידות בינם לבין שכניהם היהודים לכדי איבה מתגברת. תוך כך נרצח אב המשפחה. בסתיו 1945 הוברחו יוסוף ואחותו במשאיות שאורגנו על ידי שליחי הישוב בארץ-ישראל אל חוף אגם החולה ומשם נלקחו בידי שוטרים בריטים לראש-פינה למעצר בן ימים ספורים. לאחר מכן נשלח יוסוף לחברת נוער של ילדים עולים מסוריה בתל-יוסף. לאחר חבלי קליטה קשים גבר יוסוף על מכשולי השפה וכאשר פרידה אמו עלתה ארצה עם ברה ופרדי כבר לא הייתה ביניהם שפה, לא ערבית ולא צרפתית אותם שכח לחלוטין. יחיד מבין עשרים חבריו לקבוצה הסורית נשאר יוסוף בקיבוץ וזכה להיות חניכם של  משה כרמי ומשה’לה טבנקין.

עם הפילוג ב-1952 עבר יוסוףהמפ”מניק לבית-השיטה והצטרף לכתה י”א היא קבוצת “אלון”, בכורי הבנים של הקיבוץ.

עם שסיים את שירותו הצבאי שב לקיבוץ הכיר את מאירה קריטלר ונישא לה ב-1958. לשניים נולדו נריה, רביב, דותן ויעל.

לאחר פרק עבודה בענף השלחין יצא ללימודי כלכלה בפקולטה ברחובות . על אף התקוממותו ציית לדין החברה ולימד שנתיים מקצועות ריאליים בבית- הספר המקומי. מכאן נשאב ל-5  שנים כגזבר הקיבוץ והמשיך ל-6 שנים בניהול מפעל הזיתיה. באמצע שנות השמונים נתמנה לניהול קואופרטיב התחבורה בית-שאן חרוד, תפקיד אותו מילא 12 שנים תמימות בימים של תמורות וטלטלות כלכליות וחברתיות .  מחויבותו לרעיון השיתופי ולביתו הקיבוצי הביאה אותו לחזור וליטול , בין 2005 ל-2008, את עול הניהול הכלכלי בשיאו של המשבר הכלכלי, ושל מאמץ ההישרדות של בית השיטה. זאת עשה, בתפקיד כפוי טובה על אף שביקש לתת את המפתחות לדור הצעיר.

לפני כשנה וחצי חלה במחלה שלא יכול היה לה.

איש רחב לב היה יוסוף, איש רוח, חזון ומעשה.

בן 84 היה במותו. יהי זכרו ברוך.

backtotop