חיפוש לפי אירוע:

נפטר פעולות איבה חלל צה"ל נפטרים (כללי)
16 בנובמבר 2016

אברהם אופלטקה

אברהם אופלטקה חבר-במלחמת השחרור   1917 – 19.3.1948   נפל במלחמת העצמאות בן רחל ונסים, נולד בחודש אלול תרע”ז (1917) בירושלים.  הוא למד בבית-ספר עממי ושתי […]
16 בנובמבר 2016

אברהם אמר

אברהם אמר מלחמת ששת הימים     1939 – 9.6.1967   נפל במלחמת ששת הימים בן מרדכי וזוברה. נולד ביום י”ח באייר תרצ”ט (7.5.1939) בקזבלנקה אשר במרוקו. […]
19 בנובמבר 2016

אהרון בצלאל

אהרון בצלאל חבר 19.4.1934                                        4.7.2015 אהרון בצלאל, […]
19 בנובמבר 2016

אורי מייזלס

אורי מייזלס בעת שירותו הצבאי  נפל בעת שירותו הצבאי 13.4.1934        25.10.1956   בן רפי ואלזה. נולד ביום כ”ח בניסן תרצ”ד (13.4.1934) בגבעת-ברנר. בגיל שש נסע עם […]
19 בנובמבר 2016

אורן שפר

אורן שפר מלחמת לבנון   2.4.1966 – 12.2.1985   נפל בעת שירותו הצבאי בלבנון   בן שרה ונחום, נולד ביום י”ב בניסן תשכ”ו (2.4.1966) בקיבוץ בית-השיטה […]
19 בנובמבר 2016

איתיאל עצמון

איתיאל עצמון בעת שירותו הצבאי   24.10.1966 – 15.11.1987  נפל בעת שירותו הצבאי   בן אסתר וחיים-יוסף. נולד ביום י’ בחשוון תשכ”ז (24.10.1966) בחיפה. איתיאל נולד כבן […]
19 בנובמבר 2016

אלה שרף

אלה שרף בעת השירות הצבאי   3.2.1983 – 13.2.2002   נפטרה בעת שירותה הצבאי בת דליה ויצחק. נולדה בקיבוץ בית השיטה ביום כ’ בשבט תשמ”ג (3.2.1983), […]
19 בנובמבר 2016

אלון אילת

אלון אילת מלחמת יום כיפור     29.12.1952 – 6.10.1973     נפל במלחמת יום הכיפורים אלון, בן שושנה ואברהם, נולד ביום י”א בטבת תשי”ג (29.12.1952), […]
19 בנובמבר 2016

אלי רחמים

אלי רחמים מלחמת יום כיפור         18.10.1953                    11.10.1973     אליהו, בן ויקטוריה ומנחם, נולד ביום ט’ בחשון תשי”ד (18.10.1953). הוא למד בבית-הספר היסודי “המרכז” ברמת […]
16 בנובמבר 2016

אריה אלקינד

אריה אלקינד מלחמת השחרור 12.1922 – 19.3.1948 נפל במלחמת העצמאות   בן-הזקונים של מינה ואברהם, נולד בחודש דצמבר 1922 בריגה שבלטביה. בשנת 1925 עלתה המשפחה עם […]
19 בנובמבר 2016

בנימין שצ’ופקביץ

בנימין שצ’ופקביץ מלחמת יום כיפור   2.5.1938 – 10.10.1973   נפל במלחמת יום הכיפורים   בנימין (צ’ופה), בן חוה ואליהו, נולד ביום א’ באייר תרצ”ח (2.5.1938) […]
19 בנובמבר 2016

גבי יהלום

גבי יהלום בעת שירותו הצבאי   גבי יהלום ז”ל   בן זאב ואולה. נולד ביום ט’ בטבת תש”ד (5.1.1944) בקיבוץ אשדות יעקב. לאחר שסיים את לימודיו […]
19 בנובמבר 2016

גרשון דוד

גרשון דוד מלחמת יום כיפור              ח’ באב תש”ט    3.8.1949                  –     […]
19 בנובמבר 2016

דוד בוגיביץ

דוד בוגיביץ בעת שירותו הצבאי     5.2.1936 – 4.11.1955    נפל בעת מילוי תפקידו בשירות צה”ל   בן אריה-צבי ושרה. נולד ביום י”ב בשבט תרצ”ו […]
19 בנובמבר 2016

דוד שמש

דוד שמש נפל במלחמת השחרור 1928 – 22.12.1947   נפל במלחמת העצמאות בן חדוה ויעקב, נולד בשנת 1928 בבגדד, בירת עיראק, שם למד בבית-ספר יסודי ותיכון. […]
19 בנובמבר 2016

דן צביק

דן צביק נפל בקרב על הגלבוע 17.3.1929 – 19.3.1948   נפל במלחמת העצמאות בן לובה ואריה, מפעילי תל יוסף, נצר למשפחת רבנים, נולד ביום ה’ באדר […]
19 בנובמבר 2016

דני פלד

דני פלד מלחמת יום כיפור   5.10.1943 – 16.10.1973   נפל במלחמת יום הכיפורים   דני, בנם בכורם של יעל וחיים, נולד ביום ו’ בתשרי תש”ד […]
19 בנובמבר 2016

זרובבל הורביץ

זרובבל הורביץ מלחמת השחרור 1923 – 27.3.1948   נפל במלחמת  העצמאות {עיטור הגבורה}   בן חנה-בתיה ושלמה-לוי, נולד בחודש תשרי תרפ”ד (1923) בעיר ז’ז’מר, ליטא. בהיותו […]
19 בנובמבר 2016

יגאל רימון

יגאל רימון לאחר שנים מפציעה במבצע “קדש” א’ בסיוון תרצ”ז                     ט’ באב תשל”ז 11.5.1937                          24.7.1977     יגאל נולד בתל-יוסף, להוריו שרה וחיים, בן שני להוריו. בכיתה […]
19 בנובמבר 2016

יובל שמי

יובל שמי בעת שירותו הצבאי 9.10.1953 – 12.9.1984   נפל במהלך תרגיל  טיסה בשירות המילואים בן רות ואהרן. נולד ביום ל’ בתשרי תשי”ד (9.10.1953) בקיבוץ בית-השיטה […]
19 בנובמבר 2016

יוחי גלעד

יוחי גלעד מלחמת יום כיפור   16.1.1947 – 16.10.1973   נפל במלחמת יום הכיפורים יוחי, בנם השני של צפורה ובנימין, נולד ביום כ”ג בטבת תש”ז (16.1.1947) […]
19 בנובמבר 2016

יונה ירחי

יונה ירחי מבצע קדש   18.1.1916 – 1.11.1956   נפל בקרבות אבו- עגילה בן אליהו ומיכל. נולד ביום י”ג בשבט תרע”ו (18.1.1916) באודיסה. משחר-ילדותו גדל בבית ספוג תרבות עברית […]
19 בנובמבר 2016

יוסף שריג

יוסף שריג מלחמת יום כיפור  24.3.1944 – 10.10.1973  נפל במלחמת יום הכיפורים  {עיטור המופת} יוסף, בן תקוה ונחום, מראשוני קיבוץ בית-השיטה, נולד ביום כ”ט באדר תש”ד […]
19 בנובמבר 2016

יותם לוטן

יותם לוטן מלחמת לבנון השניה   22.4.1973 – 7.8.2006  נפל במלחמת לבנון השניה בן בתיה ועמיר, נולד בקיבוץ בית השיטה ביום כ’ בניסן תשל”ג (22.4.1973), במרווח […]
19 בנובמבר 2016

יחיאל שונרי

יחיאל שונרי מלחמת יום כיפור     17.4.1948 – 16.10.1973   נפל במלחמת יום הכיפורים יחיאל, בן רחל וישראל, נולד ביום ח’ בניסן תש”ח (17.4.1948) בבית-השיטה, […]
19 בנובמבר 2016

יצחק פרח

יצחק פרח בעת שיקומו הצבאי   ט”ו בניסן תש”ו                        כ”א בשבט תשל”א 16.4.1946                            16.2.1971   יצחק, בנם של זלמן ודיתה, נולד בדגניה. נקרא על שם סבו, יצחק בן-יעקב, ממייסדי […]
19 בנובמבר 2016

מארק הוכשטיין

מארק הוכשטיין במלחמת לבנון   22.5.1964 – 1.4.1985   נפצע בתעסוקה מבצעית בלבנון, ומת מפצעיו   בן חנה ויוסף, נולד ביום י”ב בסיוון תשכ”ד (22.5.1964) בוושינגטון, […]
15 בנובמבר 2016

מיכה גולדמן

מיכה גולדמן מלחמת יום כיפור 4.11.1953 – 16.10.1973 נפל במלחמת יום הכיפורים   מיכה, בן יפה (ג’נט) ובנש (ברנרד), נולד ביום כ”ו בחשון תשי”ד (4.11.1953) בקיבוץ […]
19 בנובמבר 2016

מרדכי הלוי

מרדכי הלוי תאונת טייס כ”ג באייר תרע”ה                    ט”ו באב תש”ב  7.5.1915                              29.7.1942  נהרג בתאונת מטוס במסגרת שירותו הצבאי   בן שרה ויוסף. נולד בכ”ג באייר […]
19 בנובמבר 2016

משה שחורי

משה שחורי מלחמת יום כיפור   27.6.1946 – 11.10.1973   נפל במלחמת יום הכיפורים   משה, בן שרה וליטה, נולד ביום כ”ח בסיון תש”ו (27.6.1946) בבית […]
19 בנובמבר 2016

משה שכטר

משה שכטר נפל במבצעי תגמול   3.4.1936 – 26.9.1956   נפל בפעילות מבצעית בעת שירותו הצבאי   בן זאב (וולף) ובת-שבע (סבינה). נולד ביום י”א בניסן תרצ”ו […]
19 בנובמבר 2016

נמרוד שרון

נמרוד שרון מלחמת יום כיפור 31.1.1939 – 21.10.1973 נפל במלחמת ים הכיפורים {עיטור העוז} נמרוד, בן דינה ועדי, נולד ביום י”א בשבט תרצ”ט, (31.1.1939) בקיבוץ בית-השיטה, […]
19 בנובמבר 2016

נתן דובז’ינסקי

נתן דובז’ינסקי מלחמת השחרור                           י”ט באלול תרפ”ט                          י”א  בתמוז תש”ח 24.9.1929                                   18.7.1948    נפל במלחמת העצמאות בן חדוה ויצחק, חברי קיבוץ תל יוסף, נולד ביום […]
19 בנובמבר 2016

עמנואל קלינמן

עמנואל קלינמן מבצע קדש      15.11.1936 –  31.10.1956 כ”ו בחשון תשי”ז   נפל במלחמת סיני בן פינחס ושרה. נולד ביום א’ בכסלו תרצ”ז (15.11.1936) בתל-אביב. […]
19 בנובמבר 2016

עקיבא ברזילי

עקיבא ברזילי מלחמת השחרור 9.3.1914 – 19.3.1948 נפל בקרב על הגלבע בן רחל ומשה, נולד ביום י”א באדר תרע”ד (9.3.1914) בעיירה נסבייז’, פלך מינסק, רוסיה הלבנה. […]
19 בנובמבר 2016

רפאל הורביץ

רפאל הורביץ בעת שירותו הצבאי 6.7.1943 – 24.1.1963    בן ארנסט ותרצה. נולד ביום ג’ בתמוז תש”ג (6.7.1943) בבית-השיטה. למד שם בבית-הספר הממלכתי, אשר בו נמצאות […]
19 בנובמבר 2016

שחר רפאלי

שחר רפאלי מלחמת לבנון  18.5.1972 – 9.7.1993 נפל בפעולה מבצעית בלבנון בן פנינה ודן. נולד ביום ה’ בסיוון תשל”ב (18.5.1972), בקיבוץ בית השיטה. הבן הצעיר במשפחה […]
19 בנובמבר 2016

שמחה כהן

שמחה כהן בעת שירותו הצבאי     כ”ט טבת תרע”ב                         כ”ט תשרי תשי”א 19.1.1912                                10.10.1950 בן צבי וטובה, נולד בוינה, אחיו של אריה כהן. המשפחה עלתה לארץ […]
backtotop